Day: 08.04.2019

Колко цигани има в Лондон

Колко цигани има в Лондон

На Първия световен ромски конгрес, състоял се от 8 до 12 април 1971 г. в Лондон, Великобритания, датата 8-ми април е обявена за Световен ден на ромите. Супер. Оттогава просто да не идва 8 април. Че се вихрят едни… Регионалното управление на образованието в Кюстендил и местното сдружение ЛАРГО организираха кръгла маса на тема: „Образователната интеграция – шанс за успех“. Не случайно избраха датата 8 април – международния ден на ромите. Експерти от РУО, представители на отдел „Култура“ и „Образование“ на общината, активисти от неправителствени организации от района и от столицата, обсъдиха проблема с образователната интеграция на кюстендилските роми. Образованието е ключ към бъдещето на страната ни и врата към обучението на учениците в активно гражданско участие и развитие на демократичните ценности, е една от обединяващите тези на участниците. Думи, думи. В ромското 4-о основно училище „Иван Вазов“ са записани над 800 деца от първи до седми клас, процентът на отсъстващите обаче изобщо не е малък, признават преподаватели. Същевременно всяка сутрин с наети от общината автобуси стотици деца от кв. Изток се придвижват до различни училища в града – от години те учат в паралелки от основните училища и в гимназиите. На някои места ромите дори доминират. И все по ще доминират – вижда се и с просто око, ако влезеш в някоя от класните стаи в кюстендилско школо. А селските училища /Невестино, Трекляно, Раждавица и др./ успешно гонят 100% роминизация.

Форумът в пренацъцканата заличка на таванския етаж в 5-звездния СПА център беше открит с програма на малчугани от детската градина в ромския квартал. В рецитала им беше припомнена предисторията на празника 8 април. Дечицата не са виновни – за нищо. Па и така добре ги бяха аранжирали и даскалиците им. В рецитала си обаче не попитаха колко са циганчетата в Лондон. Може и на човек от населението. Конгреси лесно се правят – след тях как е. Нещата помургавяват.

Юг News