Ден: 16.04.2019

Леонардо да Винчи за свободното време

Леонардо да Винчи за свободното време


Гоблен с „Тайната вечеря“, изработен от читалищния работник от село Шишковци Теодора Димитрова, е сред най-интересните експонати в аранжираната преди Великден изложба на шевици в Регионалната библиотека в Кюстендил. Авторката обяви, че продава гоблена за сума до 8 хил. лева. Димитрова избродирала „Тайната вечеря“ за 2 години, следвайки образците и канона при максимално докарване на цветовете. Намерила е и подходяща рамка. Читалищната секретарка е убедена, че се е справила: „Това си е истинска тайна вечеря, с истински конци е правена, качеството мога да кажа, че е изключително добро. Добре е направена и ще я продавам. Шила съм я преди десетина години, може би, или по-малко. Всички питаха няма ли да ми е жал – не, аз ще си направя нова“.
Това да шиеш по Леонардо да Винчи в свободното време – извън читалищната дейност и домашните грижи, е невероятно. И да имаш самчувствието, че можеш да направиш и втора „Тайна вечеря“, невероятно. За Шишковци се знае – Майстора и всичко останало. Ето, че и един гоблем се появи там. Цената е платена.

Юг News