Day: 10.05.2019

Над ТЕЦ-а облаци от дим

Над ТЕЦ-а облаци от дим

Изследване качеството на атмосферния въздух в района на ТЕЦ „Бобов дол“ се прави от мобилна лаборатория, разположена пред кметството на най-близкото населено място – Големо село, съобщават от Регионалната инспекция по опазване на околната среда. Това ще се прави през цялата година, а второто замерване приключва днес, 10 май, каза Анелия Дренска, експерт от РИОСВ. Изследването се прави във връзка с получени сигнали в РИОСВ за замърсяване на атмосферния въздух в района на ТЕЦ „Бобов дол“. Качеството на атмосферния въздух ще се проследи през 51 денонощия от годината на 4 пъти. По показатели: озон, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид, серен диоксид, сероводород, амоняк, фини прахови частици. Вече постъпили първите протоколи от измерването за периода 15 – 29 март 2019 г. От представените резултати е видно, че не са отчетени превишения на нормите по изследваните показатели. Второто замерване приключва днес и резултатите ще бъдат ясни след дни. Третото и четвъртото замерване ща стане по график на РИОСВ, 4 пъти до края на 2019 г. Във връзка със сигналите, че от комините на ТЕЦ „Бобов дол“ излиза черен дим, то димът е свързан с определени фази от технологичния процес на ТЕЦ-а, когато изпускателните газове се насочват към изпускателно устройство. Такъв режим на работа е разрешен до 120 часа и при превишаването им РИОСВ предприема административно-наказателни мерки. „Ако се направи замерване на въздуха в Дупница може да се окаже, че е по-замърсен отколкото при Мало село“, казва пред репортери шефът на РИОСВ-Перник Пламен Ангелов.
Какви си ги говорят тия от РИОСВ-то си е тяхна работа. Ама, докато уверяват, че всичко с въздуха по Разметаница е наред, по фейса се появииха снимки на вагони, докарали по БДЖ опаковат боклук от Италия, които централата ще гори. Шефовете на ТЕЦ-а от месец убеждават, че боклукът е по-безвреден от въглищата. Кой да ти каже. Местните руаят и псуват, че и мърша щяла да гори централата, кости и животински отпадъци. Кой да каже. Може би големият Н.Й.Вапцаров. „Завод – над него облаци от дим/ Наръдът прост, животът тежък, скучен“. И т.н.

Юг News