Ден: 04.08.2019

За книжка в Кюстендил

За книжка в Кюстендил

На 26 юни т.г. от името на Демократичния съюз на българите в Босилеград внесохме писмо до министъра на вътрешните работи г-н Младен Маринов за неправомерните действия на органите на КАТ в Кюстендил срещу българите от Босилеград с придобито българско гражданство или лични карти за временно и постоянно пребиваване в Република България. До нас постъпиха десетки оплаквания на български граждани от Босилеград с адресна регистрация в Кюстендил, които след като успешно са изкарали обучителни курсове за правоуправление на моторни превозни средства в съответните авто-школи в Кюстендил и са регистрирани в системата на МВР, органите на КАТ в Кюстендил отказват да им издадат свидетелствата за правоуправление на моторни превозни средства.
Давани са им обяснения, че в личните документи били записани само с личното име и фамилията, но не и с бащиното, каквато е практиката в България и електронните системи не ги били приемали, че нямало данни да са пребивавали в България по време на обучителните курсове и пр.
Ние не можем да приемем такива обяснения защото, първо, българското гражданство и личните им документи са издадени на базата данни от Министерството на правосъдието и органите на МВР, и второ, досега такива проблеми не е имало при издаването на свидетелства за правоуправление на моторни превозни средства от страна на органите на КАТ в Кюстендил.
Според наши сведения, подобни проблеми пред органите на КАТ в други български градове, също не е имало и българите от Босилеград които там са си изкарали обучителни курсове за правоуправление с МПС при съответните автошколи си получават шофьорските книжки.
Демокатичния съюз на българите остро протестира срещу подобни постъпки с които се ограничават правата на българите живеещи в Босилеград на основание българско гражданство. Правата на българските граждани от Босилеград са равни с правата на българските граждани живеещи в България и са гарантирани с Конституцията и законите на Р България. Следователно, не могат да бъдат оспорвани и ограничавани от когото и да е.
Призоваваме Министерството на вътрешните работи на Р България да разследва този случай който огорчава българите от Босилеград и уронва престижа на Р България като държава майка и покровителка на всички българи по света. Пишат от Демократичиня съюз на българите – Босилеград.
Такава е мъката на босилеградчани – защо ли не си карат курсове за шофьори по Сърбия, ама с двойно гражданство дали и там ще вземат тапията. За някакъв служител в КАТ-Пътна полиция в Кюстендил сe коментира, че е проклет и прави саклети. Въвеждал свои си изисквания, и македонците се оплакват. Абе, сънародници, вземете книжки в държавата по постоянен адрес, тя важи и за България. Или може би и шофьорлъкът вече е израз на родолюбие и патриотизъм. Не е за вярване. Може да са по-скъпи в Сърбия курсовете или с по-продължителен срок,  или да са по-трудини, може нещо друго. Ама шофьорска книжка можеш да вземеш и в Англия – преди или след Брекзит и да караш навсякъде. Нали така. Защо не и в Сърби, в  Мкедония, в Албания и др.

Юг News