Ден: 29.08.2019

Ако си нямате деца

Ако си нямате деца
Еднократната финансова помощ да се изплаща от община Кюстендил на родителите/осиновителите, за всяко новородено/осиновено първо, второ и трето дете, предлагат ВМРО Кюстендил. Анонсира го и настоящият и бъдещ кмет на общината Петър Паунов. Размерът на еднократната помощ е както следва:За първо дете при родители с еднаква степен на образование изглежда така:
родители със средно образование – сума в размер на 200 лв.;
родители с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ “ – сума в размер на 350 лв.;
родители с образователно-квалификационна степен „магистър“ – сума в размер на 500 лв.;
родители с образователна и научна степен „доктор“ – сума в размер на 700 лв.;
За второ дете при родители с еднаква степен на образование:
родители със средно образование – сума в размер на 500 лв.;
родители с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – сума в размер на 700 лв.;

родители с образователно-квалификационна степен
„магистър“ – сума в размер на 900 лв.;
4. родители с образователна и научна степен „доктор“ – сума в размер на 1 100 лв.;
За трето дете при родители с еднаква степен на образование:
1. родители със средно образование – сума в размер на 1 200 лв.;
2. родители с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – сума в размер на 1450 лв.;
3. родители с образователно-квалификационна степен „магистър“ – сума в размер на 1 700 лв.;
4. родители с образователна и научна степен „доктор“ – сума в размер на 2 000 лв.;
При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак, като сумата се определя, съобразно броя на предходно родените деца от майката на новородените.При родители с различна степен на образование, еднократната помощ се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.
„Това се прави вече в общините София и Бургас.Общински съвет ще прецени дали да го гласува в този мандат или следващият.Ние не искаме да се спекулира като някакъв тип кампания, затова го качихме на сайта.Целта е да има млади хора и децата да са щастливи“, коментира кметът Петър Паунов. На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.08.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на Община Кюстендил. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Кюстендил с адрес – гр. Кюстендил, пл. Велбъжд №1, или на следния електронен адрес obshtina@kustendil.bg
И т.н. Толкова ачик я подкара и ВМРО и Паунов.И направо си върви тъпият лаф от соца, където на селяните обещавали да направят училище. Те пък се опънали, че нямат деца и не им трябва училище.  Всичко знаем репликата проодължение:: „Ще ви напраим и деца“.Тъпа работа. Трябва ли да станеш доктор на науките и да направиш трето дете, за да вземеш 2 хил. лева. Бая зор ще видиш и докато станеш доктор и докато направиш детето – едновременно трябва да вървят. и двете неща. Така, че. Хайде да оставим тия залъгалки. Циганите раждат най-много. Без да са доктори и с разни научни степени. Точно ВМРО се опитваше да ги накара да работят и да учат. Ни едното, ни другото. И точно Петър Паунов искаше да закрие циганското училище при втория си мандат, закри избирателните секции. И пак нищо. Те си раждат, няма и да прочетат по-горната тарифа на ВМРО. А и социализмът отмина.А празни училища – във всяко  село.