Ден: 15.09.2019

Сухото гори


Ограничен бе пожарът в района на Сухото езеро на около 2 хил. метра надморска височина в Рила, където изпущи в събота сутринта. Сигналът подал турист, минал по маршут към Рилския манастир. Първаночално пратиха около 50 гасачи – първия ден.Тогава обявиха, че е обхванаат площ от около 1 декар – горят клек, смрика, хвойна. До вечелта сатанах 3,5 декара. На терена в неделя са вече около 100 горски работници от Югозападното държавно предприятие, от пожарната в гр. Рила, от НП „Рила“, от Рилската обител, доброволци. Сутринта и хеликоптер е направил 6 облитания в района на пожара. Засегнати са около 10 декара ниска растителност и храсти. Очакваше се до вечерта пожарът да бъде потушен напълно, но ще остане няколко дни под денонощно наблюдение, за да не се възобнови при вятъра във високата част на планината, каза началникът на служба „Пожарна безопасност“ в гр. Рила и ръководител на изнесения щаб Стефан Тахтаджийски. И той и всички пратени при Сухото езеро се молеха и Господ да помогне, дъжд да се зададе и пр.
Сухото гори, нямаа как да не гори. Туристи свидетелстват, че Сухото езеро е почти без вода – затова хеликоптерът пълнел капсулата си на преливника на ВЕЦ „Рила“. Голямо тичане. И тоя път. Няма лято нещо да не гори над Рилския манастир. И тогава сава всенационана суматоха. Тръгват нагоре, труднодостъпен терен /има си хас да не е/. Дни продължава всичко, докато не се утаи от само себе си. Въпросът защо е тая медийна пушилка покрай всяко нещо издимяло по Рила планина, хеле пък над Рилския манастир. Да ги оставят пожарникарите да бъхтат нагоре, с пръскачки на гръб, с лопати в ръце.И по-малко коментари след тях – хеле пък югозапданкия горски шеф инж.Дамян Дамянов, все той все него търсят, каквото и да пламне. Пък после се оказват нещата по.-други. Пример – при Кресна, колко нещ игоря, как ще се презалусава и пр.
Сухото гори, за мокрото – ще кажат началниците като инж.Дамянов.