Ден: 01.10.2019

Нещо в Босилеград

bty
bty
bty

Нещо в Босилеград
Десетки жители на Босилеград и Западните покрайнини поставиха въпроси и се консултираха на приемната, организирана от омбудсмана Диана Ковачева и обществения защитник на Сърбия Зоран Пашалич. Приемната беше отворена в библиотеката „Христо Ботев“ в Босилеград и продължи до следобeда, часове извън програмата. Общата приемна е част от проект, финансиран по линия на българската помощ за развитие и се организира със съдействието на Посолството България в Белград. Първоначално се записали над 80 души, но някои се отказали, опасявайки се да не им потърсят сметка – или от общината, от работодателя им, след като става в работен ден, или по други съоражения. Посланикът ни Радко Влайков също беше в Босилеград през целия ден. Омбудсманът Диана Ковачева каза след приемната, че поставените въпраси касаят имотни казуси, реституция на имоти, проблеми по регулация и пр. А най-серизоен е проблемът с екозомърсяването по Босилеградско – от работата на две мини в района са констатирани отлагане на тежки метали във водите на реките и потоците, вредни емисии във въздуха. И увеличение на раковите заболявания и висока смъртност.
Някои по Босилеградско имаха куража да отидат до омудсмана. Наивно, мислейки, че нещо от проблемите, мъките и язовете им ще се реши.Но го правят от страх. Кой ще ги види, ще има ли слика /снимка/, какво ще кажат после в общината. И т.н. Що за живот ее това. Да се гънеш от 18 за всяко нещо. И за пред омУдсмана . за който, знае се, не трябва да се хранят някакви надежди за оправяне. Но и тия, които дойдоха – пак е нещо.