Ден: 17.10.2019

Тия от Ниската земя

bty

39-годишен дупничанин плати 469,40 лв., левовата равностойност на 240 евро, санкцията е от полицейски орган в Холандия за държане в ръка на мобилен телефон по време на шофиране, казаха от окръжния съд в Кюстендил. Съдът признал решението за налагане на финансови санкции, постановено от несъдебен / полицейски/ орган на Кралство Холандия / отскоро -Ниодерландия/ За същото нарушение в България санкцията би била максимум 50 лева, казаха пътни полицаи. Нарушението и самата санкция е от 26.03.201 9г. В окръжен съд в Кюстендил е постъпило надлежно Удостоверение, което се изисква по рамково решение за взаимно признаване на финансови санкции в ЕС, според което нарушителят трябва да плати санкцията до съдебното решение, иначе е трябвало да бъде събрана принудително чрез НАП.. Санкционираният мъж се явил лично в съдебно заседание, като представил вносна бележка за банков превод по сметка на окръжен съд Кюстендил в размер на 470 лв – левовата равностойност на 240 €. Деянието съставлява административно нарушение и по българското законодателство.У нас санкцията би била скромните 50 лева. Пет са общо приключилите с решения за български граждани дела в Окръжен съд- Кюстендил, с производства по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела. В останалите 4 става дума за потвърдени санкции за превишена скорост и неспазване на дистанция, за по над 100 евро.Санкциите са наложени на хора с адресна регистрация в Кюстендилско за нарушения в Германия, Холандия и Словения.
Няма това-онова. 240 евро, ако говориш по джиесема, като караш. Тия от Ниската земя /смениха си името преди десетина дни/, как я мислят. Това са три минимални наши пенсии, почти една минимална заплата. За едно говорене по мобифона, докато е зад волана. От зор се е обаждал или са го търсили дупничанина, та си е вдигнал мобифона. Тая, нашата, не е лесна. А Ниската земя да не слага такива високи глоби. Че и за неспазена дистанция – това, па какво е. А, стига! Ноие смеси българи!!!