Ден: 20.10.2019

Общини на палета

bty
bty
bty
bty

288 800 хартиени бюлетини за изборите на 27 октомври 2019 г. за кметове на общини, кметове на населени места и общински съветници бяха получени днес в областната администрация в Кюстендил. Областният управител Виктор Янев, главният секретар Гергана Михайлова, служители на администрацията и представители на деветте ОИК присъстваха и наблюдаваха целия процес по получаването им.Минувачи се питаха какво става – полиция, оживление,  голям камион при областта и пр. Броят на бюлетините е с 10% повече от броя на избирателите в областта, поясниха от администрацията. Предаването на бюлетините от територията на печатницата се извърши чрез упълномощени представители на областна администрация – Кюстендил, на деветте общински избирателни комисии и под контрола на Министерство на финансите. Транспортирането им се извърши под строгия контрол на органите на МВР. Бюлетините ще се съхраняват в определено от областния управител помещение, запечатано с ленти, които са подписани от всички членове на деветте ОИК. Съхранението ще се извърши до предаването им на общинските администрации в областта. Помещението през цялото време ще се охранява от служители на МВР. Изключена е нова „Костинбродска афера“ – с една дума.
То е ясно.Най-много са бюлетените за община Кюстендил – 59 600 за изборите за кмет и за общински съвет. Най-малко са в най-малката община в България – Трекляно, всичко 800 бюлетини за кметския вот и за минипарламента там.Бюлетините бяха върху дървени палета и трябваше да ги вдига и придвижва нает от някаква фирма стар мотокар. Палето за Трекляно го вдигнаха на ръка двама от чиновниците, да не мъчат електрокара. Така, де – защо ще пращат бюлетини по Краището. Да ги съберат в една зала хорицата от паланките, гласоподавателиет там – местното население е от 330 жители, с добавените по списък стигат 800, и с гласуване с вдигане на ръка, да си определят кмета. От залата да посочат петима /не повече/ за съветници. Пак да се гласува с вдигане на ръка. И така. Да няма палета, електрокари,областни чиновници и управители и пр. Горе-долу така стоят нещата и с Бобошево, Невестино, Рила. Поне според палетата с бюлетините е така. И по палетата си личи коя община как се вдига. С вдигане на ръка да става. В перспектива и по-големите общини ще стигнат дотам, при това обезлюдяване. С вдигане на ръка, с по-малко масраф