Ден: 15.11.2019

Задръстени


Два дни – петък и събота, община Кюстендил съвместно със софийско дружество организират кампания за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – хладилници, телевизори, печки, перални и други. В първия ден десетки домакинства и учреждения предадоха ненужната им вече този тип техника. Такава кампания за безвъзмездно предаване на излязла от употреба електрическа и електронна техника в Кюстендил се прави за пръв път, но акцията ще продължи и следващите дни, каза Йордан Георгиев от софийското дружество, реализирало кампанията. Първия ден рекапитулацията е – телевизорите са 27, пералните са 4, компютрите са 11, манитори 13, прахосмукачки 9, бойлери два, радиоапарати, тип транзистори и други – 7, медицинска апаратура от болницата – 6 и хладилници 5. Има и двама-трима отказали се, защото не им се плаща. Хората са свикнали всичко да прибират по мазета, по тавани, по гаражи – да им пречат, обаче да стоят. Тук по нашите села около Кюстендил ще уведомим кметовете и ако евентуално хората се съгласят да дават, ще обикаляме по селата“, каза Йордан Георгиев.
Така си е.Хората са задръстени. Плюшкинизъм в новото време. Да събира вехтории. И сега – като се създаде възможност да се отърве от тях, не. Искат пари.Привързаността към вехториите и сдалите прибори е лош знак, синдром. Но и ститистиката е показателна – най-много са предадените телевизори. Уредени при соца по втория начин – как да ги дадеш сега без пари. Добре е, че и прахосмукачките са доста. Показател за съвременност е , за интелект. Но общо казано – нашенецеът си е все още задръстен. Щом иска пари и за умряла техника. Личим си по боклуците.