Ден: 12.02.2020

Специалност непукизъм


37 паралелки за държавен план прием в 8- ми клас за професионалните, профилираните гимназии и средните училища в Кюстендилсикя регион за учебната 2020- 2021 г. утвърди постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Завършващите седмокласници в региона на 962-ма. От утвърдените паралелки 23 са в професионалното обучение, 14 са профилираните , 18 са в дневна форма и 5 в дуална форма на обучение.Броят на учениците в областта е малко по- малък от миналата година. Предишни години намалението е било по-лошо. Има и сега прогнози, , че част от учениците няма да завършат учебната година, други ще отидат в съседни области, в столицата. Притеснително е и друго – поради липса на посочени желания от кандидатите отпадат паралелки по важни за райони специалности – като „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ например – при два балнеокурорта в района – Кюстендил и Сапарева баня . М.г. имало обявена такава специалност – кандидатствали двама седмокласници.
Друга тема е дали седмокласниците са наясно какво искат да учат. Родители им – да. Но те самите – не. Просто не им пука от нищо. Искат, като завършат,  да не работят нищо и да взимат поне хилядарка. Иначе не става. Гимназиите да открият нова специалност – „непукизъм“.