Ден: 23.02.2020

Юн

Юн
Отркирият преди близо 90 години за деца сираци и лишени от родителски грижи юндом „Олга Стоянова“ ще бъде закрит, обявиха от общината. Дейността му ще бъде спряна от 1 април тази година, става ясно от докладна записка на кмета Методи Чимев до общинския съвет.Закривавето за юндома, в който през годините са получавали грижа стотици деца от района, е формално. То е неотменно като част от нациналната политика за извеждане на децата от институциите и настаняването им в среда, близка до семейната. В Дупница вече са изграденифдва центъра за деца от семеен тип. В един от тях ще бъдат настанени и седемте деца, които в момента живеят в Дом „Олга Стоянова“. Приемът на нови деца там е спрян преди две години. В средата на март в Дупница ще бъдат разкрити двете нови социални услуги, които ще заменят институционалната грижа за децата – център за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 12 места и за деца и юноши межзу 15 и 18 години с 8 места.
Някога в Кюстендилско имаше 5-6 така нар сиропиталища – в селата Стоб, Слатино, в Згурово, в Лозно. И този в Дупница. В Горна Козница бяха такива с увреждания. При соца толкова много места – домове и центрове . Да се не надяваш. Не всички, минали оттам, са с лоши спомени и реализация. Макар, че…. Да не намесваме филма „Всичко е любов“ / в с.Падево е центърът прототип/. Сегашните от семеен тип не съдържат представката и определението „юн“. Затова пък са от семеен тип. С „n“ като брой чиновници, възпитатели, спец иалисти и пр. И толкова ограничен брой ползватели и обитатели деца и юноши. И със солидни бюджети и помощи, дарения и спонсорства. И пак ефектът е никакъв. Нещо друго трябва да се измисли. Иначе – щом е обозначено и наречено като социално място за някакво внимание и обгрижване, няма да стане. Като са на едно място все с подобна участ, шанс, съдба, характер и наклонности, не. Като, че ли по-добре в „Олга Стоянова“.