Ден: 12.03.2020

Сиромашията го отнася винаги

Сиромашията го отнася винаги

dav

Сънародниците ни в Босилеград са притестени от сппиране от сръбска страна за преминаването на хора и превозни средства през ГКПП- „Олтоманци“, каза директорът на културноинформацонния център там Иван Николов. През Олтоманци е най-краткият път за босилеградчани до Кюстендил и София. В Босилеградското с.Белут живее сеемйството на поета Радко Стоянчов и Анита, съпругата е преподавател в софийска гимназия и трудно ще и е придвижването до месторабота. В общината Кюстендил отскоро работи младият IT специалист Иванчо Василев – в четвъртък той не успял да се придвижи и се обадил по телефона,че ще отсъства, докато не падне забраната за преминаване през сръбския пункт „Рибарци“ и ГКПП-Олтоманци на наша територия.
Някакъв социален експеримент ще да е това, смяташефът на културноинформационния център в Босилеград Иван Николов, попитан за ситуацията. „Пълна идиотия – ако носиш вируса, дали през Калотина ще го пренесеш, или през Олтоманца – има ли някаква значеине“, пита Николов. Мигар точно на него не му ясно, че сиромашията винаги го отнася. Както и кюстенидлци – та Северна Македония ще пропуска всички чужденци със съвмнение за корона вируса през ГКПП-Олтоманци. „20 такива индивида да ти пуснат през ГКПП-то- поне трима ще спрат да пикаят на бензиностанзията на ШЕЛ, трима ще отидат да пазаруват, и поне още трима ще тръгнат да разглеждат града. И какво става -ясно е какво. Ние сме на топа на устата“, представя случващото се кюстендилският съветник Огнян Атанасов.

Пълна побърквация

Пълна побърквация
Учебните занятия в Кюстендилския регион са подновени – при спазване на редица мерки в училищата. Разпоредено е дезинфектиране в училищата, осигуряване на топла вода за измиване на ръцете, достатъчно количество течен сапун, дезинфектанти за ръце на определени места в сградите, дезинфектанти за почистване на ученическите маси, подовите повърхности и санитарните помещения, които са ефективни по отношение на вирусите. Медицинската сестра ще провежда инструктаж във всеки клас за осъществяване на хигиената на ръцете. Всеки учебен час ще започва с указания за спазване на личната хигиена и действия в режим на повишена заболеваемост от грипни и остри респираторни заболявания, и най-вече КОВИД19. От училищата ще търсят информация за причината за всяко едно отсъствие на учениците за съответния ден. Комуникацията между родителите, класните ръководители и учителите да се осъществява по телефона.Комуникацията между родителите и ръководството на училището да се осъществява по телефона. В някои училища не пускат външни хора – по никакъв повод и причина /а, стига!/ При необходимост от входиране на кореспонденция, то писменият документ се предава на охранителя. След завеждане във входящата поща на училището подателят ще бъде уведомен за входящия номер на оставените от него контакти.
Същевременно съветникът от Кюстендил инж.Огнян Атанасов иска спешно затваряне на ГКПП-Гюешево, за да не ни пращат само оттук коронавирусни чужденци от северомакедонския пунк „Деве баир“. Нищо няма да стане и от това, ама нека пиарства човекът. Изобщо пълна побърквация. Защо трябваше да тръгне грипно-коронавирусната пандемия, та да сложим течен сапун и да пуснем топла вода в училищата например. И мързеливите по природа медсестри по родните школа да правят здравни беседи. Коментира се и пълната глупост, че сега, при тая беда с корона вируса, младите ще учат старите как да се хигиенизират, как да общуват, как изобщо да живеят.Е, това ако не е абсурд в българските условия – какво е. При пълното тийнейджърко безхаберие, при поколение, което мисли само за пари, денонощни /повече нощни/ удоволствия и кретении.