Ден: 31.03.2020

Кога ще свърши

Кога ще свърши

bty

Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите в 15-дневен срок лично да извърши проверка на инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ и да представи обобщен доклад, съобщи пресцентърът на обвинението. Това е необходимо предвид голямата обществена значимост на проблема свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ-а и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, живеещи в населените места в непосредствена близост до съоръженията. Проверката следва да бъде извършена лично от министъра, с оглед на правомощията и задълженията му, респективно тези на подчинените му структури. Възлагането на проверката е и с оглед постъпилите по служебен път резултати от извършена на 30 март 2020 г. от РИОСВ-Перник проверка на ТЕЦ „Бобов дол“, разпоредена от Районна прокуратура – Дупница във връзка с информациите за възобновяване горенето на отпадъци. Министърът на околната среда и водите следва лично да провери и да докладва изпълнени ли са изискуемите условия за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД и дали в инсталациите на същия се горят само и единствено такива съобразно издаденото комплексно разрешително. Освен това трябва да се провери дали е монтирано предвиденото в комплексното разрешително оборудване /пречиствателни съоръжения -филтри , автоматични системи за извършване на собствени непрекъснати измервания. Допълнително екоминистърът трябва да обобщи дали съответства ли фактическото състояние на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД на всички условия, залегнали в комплексното разрешително, се казва в съобщението. В деня на проверката изпълнителинят шеф на ТЕЦ-а инж. Емил Христов обяви, че всички изисквания от тяхна страна вече са спазени и в централата се карат с камиони по около 20 тона дневно отпадъци от завода при гара Яна. В Бобов дол и в Дупница обаче недоумяват на какво основание екоминистърът е подновил разрешителното в ТЕЦ „Бобов дол“ да изгарят отпадъци. Казва го и кметът на Големо село, най-потърпевшо от използването на отпадъци като гориво в централата – Васил Васев.Изненадан съм, че им подновиха разрешението да използват отпадъци за горене. Били изпълнили изискванията – каквви изисквания са изпълнили?!“, пита се той.
„По-малко трябва да се говори – повече ад се мисли“, отбелязват по Дупнишко. Приказката за пешкира е вярна .Кой ще го обере. Самият Ревизоро намекна, че може да това да го споходи – оставка. Какво пък. Нищо чудно. Но да вземе да свършва всичко с тоя ТЕЦ и пушеците над и заради него.