Ден: 20.04.2020

На какво ни учи от кръста си той


Кърт Вонегът /“Съдби, по.лоши от смътта“/
Особено стимулиращ за мен е Христос: тъй като той е обърнал внимание на това, на което обръщам внимание и аз.: животът е толкова тежък, че повечето хора губят битката с него или се чувстват губещи. Затова най-важното умение за всеки от нас е да запази поне малка част от достойнството си и да признае, че е загубил. Според мен това е урока, на който ни учи от кръста си той, независимо дали е бил бог, или не. В това отношение не е нито първият човек, нито последният, който поучава – въпреки неописуемите си страдания. Разбира се, ако изобщо е бил човек.
Амин!