Day: 01.05.2020

Какво ни чака

bty

С над 1 мил. лева по-малко / според коментари – те са 1,6 мил. лева/ са собствените приходи на община Кюстендил към 30 март т.г., сраввено със същата дата на 2019 г. , стана ясно на последното закрито заседание на общинския съвет в залата на общинския театър. Данъчните приходи са намалели с 51%, а общите постъпления с около 55%. Общината минава в режим на изключителна икономия – ще бъдат гарантирани само разходите и дейностите по чистотата, охраната и патронажната грижа, каза пред съветниците кметът Петър Паунов. На етапа около 150 общински чиновници и работници са с предизвестие и регистрация на борсата. Целият екип на театъра от 8 май е но Бюрото на труда. Следва го „Ученическо хранене“ и др. Коментира се и това, че част от общинските съветници ще минат на 4-часов работен ден с всички поризтичащи по Кодекса на труда последствия .“Няма затворена община досега – и сега няма да има“, изрази някакъв оптимизъм съветникът Огнян Атанасов.
Ега ти и оптимизма. Ами лихвите по прословутия облигационен заем от 6,5 мил. евро – те как ще се погасяват. Кой – по-точно.И след 30 юни няма да се внесат данъците в пълен размер. Ще задълбава общината все повече. Може да се стигне и уличното осветление да спре. А чистота да се прави по-нарядко. Сметосъбирането. И ако не се окосят и парковете и градиниките И /поне това се прави засега/ – какво ни чака. Няма по-страшно нещо от буренясващ и мръсен град. И КОВИД-ът не е по-страшен.