Day: 19.05.2020

Да не са игри – някакви


1,220 мил. лева по-малко са постъпили от местни приходи в община Кюстендил при извънредното положение заради КОВИД-19, сравнено с периода 15 март-15 май 2019 год. , казаха от администрацията.Заради по-малкото постъпления общината прибягна до съкращаване на над 200 служители от различните звена на този етап. Повечето кюстендилци очевидно изчакват да платят местните си данъци и такси, което е удължено с 5 процента облекчение до 30 юни. От няколко дни пред гишетата на отдел „местни приходи“ има оживление и по-голям брой посетители, но не да си платят налозите, а „да си вадят някакви документи“ казва зам.-кметът по финансите на общината Надя Каратова. Има предложение от кметове по места да бъде пусната отново изнесена каса за плащане на местните данъци по селата – както е правено всяка година от над 10 години. В четвъртък ще се решава дали ще се приложи.
Че положението е тежко, най-добре го знае самият кмет Паунов. Ама, па и всичко, което предприема с такава светкавична бързина поражда съмнения – опука общинския театър, „Ученическо хранене“, екипа на парк хотела „Кюстендил“, подхвана и „Охрана“-та. Десетки чиновници са на 4-чясов работен ден, т.е. – на половин заплата, на половин отпуски, които трябва да си ги вземат по кметско разпореждане, здравните осигуровки полувнасяни и т.н. И в същото време нито един не се оплака, не изпротестира, знак не даде, че е съгласен. Не написа жалба, че е прецакан. Даже и актьорите от общинсикя тетър май с кеф се регистрираха на борсата. Обещано им е – септември се връщат, дотогава стартира проектът за ремонт и префасониране на сградата. Значи септември – хем ремонтирана сграда, хем постановки и пр. В отдел „Култура“ са взели дали, но и там са усмихнати, та знае ли се. На разположение били. Заговори се, че са по някаква програма и няма да бъдат оставени на сухо и да бъдат цапардосани завинаги като културни работници.Знае ли се какво става. Някакви игри – може би.Пък и друго – как така Кюстендил хлътна за часове и се срина финансово и административно за такова отрицателно време. Къде-къде по-умрели градове деянят иизобщо не се оплакват. Нещо става в Кюстендил. И то ще се разбере. Ще се разбере – скоро. Ще се разбере, няма начин да не се схване дали не  някаква тактика. Ище се види.