Ден: 09.07.2020

Така, така – мост

Êí – çà åíöèêëîïåäèÿòà Êàäèí ìîñò Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

До дни започва реставрация и саниране на строеният през 15-и век Кадин мост над река Струма при Невестино, обявиха от общината. Заради наложената карантина март-април комисията по конкурса за избор на фирма изпълнител се забави с повече от два месеца, но договорът вече е сключен.Средствата – около 400 000 лева, са по Програмата за трансгранично сътрудничество, съвместно с община Дойран, Северна Македония. Там пък ще реставрират историческа кула. Кадин мост е завършен през 1470 година, става ясно от плочата с надпис на едно от перилата му. Дълъг е около 120 м, издигнат е върху 6-метрови колони, широк е 5 м и е част от пътната инфраструктура. Движението по него за МПС е с ограничение до 5 тона, но има и нарушения – местни разказват, че по него минавали миникомбайни и селскостопанска техника. Срокът мостът да бъде рехабилитиран е една година. Като откъртят асфалта и ако подът е здрав, така и ще си истане – в автентиминя му вид, на камък, каза Сашо Малинов, шеф на дружеството изпълнител.
Камък не камък – важното е, че мостът ще се реновира, казано помодерному. И осветлението ще се подмени, по ще грее нощем. Малко ще се проточат нещата и скелетата по корпуса му, цяла година, ама – нека. Таман ще мине пандемията. А през цялото време, докато я борим и пъдим – мостът ще се издига съсклетета, нещо здраво.