Ден: 05.08.2020

Дай, боже!

Дай, боже!
Излезе от печат книгата „Рилският манастир в най-ново време /1944 – 2019 г/“ с автор Мария Златкова – историк, работила в Националния исторически мчузей, сега уредник в музея на Рилската света обител. Книгата е своеобразно изследване за историческите събития, засягащи обителта на св. Йоан от времето на установяване на комунистическия режим до наши дни. Ползвайки предоставения от риломанастирското ръководство наличен архивен фонд, авторът за пръв път разкрива факти, които хвърлят допълнителна светлина върху живота на монасите и на населниците на обителта. А и за „нравите“ в Православната ни църква. Връщането на монашеския статут на Рилската света обител през 1991 г. може да се разглежда като нов период в нейната история. Това е време на възстановяване и съчетаване на основните й функции – продължител на завета на преп. Йоан Рилски и показването на народните ни традиции в църковното изкуство и архитектура за безбройните посетители на Рилския манастир от цял свят. В книгата, с над 200 страници, са поместени също ценни архивни фотографии и документи. Изданието вече се предлага в манастирската книжарница.
Тая книга има шанс да стане сензация, ама и да е и скандал. Дай, боже! Зависи М. Златкова какво е взела от предоставения и архив. И с кого е говорила, какво ползва като основа, фактология и съдържание. Гонените монаси, весдесъщите агенти и монаси агенти, игумени и пр. За всяко по-така посещение в обителта последните 70-80 години думата имат службите. Дали е хванала нещо от това – дай, боже! И в добавка. Около 20 години уредник на музея в Светата обител беше покойният историк Димитър Кръстев. Той се издаваше пред репортерите, че си е водил дневник – през цялото време. Пишел е всичко в подробности, и климатична и метеорологичан сводка е имал дори. Тоя дневник така и потъна приживе на бай Димитър. Къде ли се запиля .Службите да кажат. М.Златкова ползвала ли го е. Дай, боже!