Ден: 17.08.2020

Тези честни дървета на пост

Тези честни дървета на пост

bty
bty

До 200 различни видеове дървета – липи, кестени, чинари, ще бъдат премахнати, защото са в лошо състояние и са болни, установило комплексно обследване на зелената система в централна градска част на Кюстендил. Дърветаса са изследвани и със скенер от лицензирана фирма от столицата – срещу цаплащане, естествено. Общо в града живите дървета са над 11 хиляди. Скоро няма да са толкова. Изготвената експертна оценка на съществуващата дървесна растителност обхваща дървесни широколистни индивиди – липи, кестени, чинари , като преобладаващата им възраст е между 40-90 и плюс години, а височината на индивидите е между 8-28 м. С оглед на безопасността на гражданите и преминаващите пешеходци, в заключение на експертите общият брой дървета, препоръчани за премахване първоначално са 17 липи и 8 кестени. Още на есен всички дървета ще бъдат подменени с нови, като специално липите ще бъдат заменени с нови такива, а кестените с явор.. Освен по външни белези, подробно изследване се направи и на 17 чинари с резистограф и импулсен томограф, както на дънерите, така и във височина. До дни ще бъде направена оценка на обективното им състояние, назоваав по-така нещата главният еколог на общината Ирина Велкова.
Сечта се почна. И то жестоко. Не се знае какво са изследвали и установили тия, лицензираните с томографа, ама резачките я карат наред. Така беше и с липата, която едва не уби 2-годишно момиченце при паметника на Димитър Пешев. Още същия час събориха още тре в съседство. Тия дни са гътнали 5-6, цяла редичка, при БДЖ санаториума. И ще се продължава. Безмилостно. Някога покойният и останал легенда озеленител на града Гришата Владимиров беше поръчал и поставил табелки на повечето от дърветата по центъра – вид, възраст, височина, особености. Де е отнякъде да види какво им се случва сега Гришата. С тези честни дървета на пост. Почна се с брезите при Галерията. Тях пък ги преместиха /!/ на брега на реката при Второ училище .Повечето вече изсъхнаха. При тях не се приложи томограф – поне това да им се случеше, тая чест. Сеч – това решава всичко.