Ден: 11.10.2020

Лъв да си

Лъв да си
Лъвът в зоопарк „Хисарлъка“ /ако е зоопарк/ е при добри условия и на достатъчна територия като квадратура, установила проверка, предизвикана от омбудсмана на Кюстендил Васил Иванов. Над 600 кюстендилци внесоха подписка до общината и до омбудсмана с искане да се подобрят условията, при които е настанен лъвът – най-вече дали има достатъчна територия в клетката, как се храни и полагат ли се за него медицински грижи. В проверката участвали екологът на общината Ирина Велкова, ветеринарни специалисти, администратори, каза общественият посредник. За животното се полагат системни грижи от ветеринарен специалист, правят му се редовни прегледи за здравословното му състояние. В деня на проверката е хранен с конско месо, доставено от лицензирана фирма. Освен вътрешна клетка има и оградена територия от около 50 кв. метра отвън. Допреди години имало и лъвица, тя обаче починала. Така, че – ак реве вечер, то е за партньорка, решили някои от проверяващата комосия. До дни се очаква и официален протокол за констатациите на проверката, за която ще бъдат уведомени вносителите на подписката, които са близо 700. За резултатите от проверката имало запитване от кюстендилци и зад граница – жена от Германия например.
Интерпретациите са, че тия, от подписката, са инсценирали и изопачили нещата. Дори и снимка с друг лъв ползвали по мрежата. Не е същият. С користни цели го правят – едва ли не. А комисията е повече от обективна. Как па всичко се оказа наред. Може би самите от проверката са се сепнали пред това животно. Нали е Цар лъв. Нищо, че е в клетка. И пишат в протокола – „всичко точно“. Какв подписки, та мак от Германия. При нас всичко е точно.