Ден: 15.10.2020

Екосъд

Екосъд
Административният съд в Кюстендил отхвърли жалбата на екологичното сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“ срещу изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“, замърсяващи района на централата, постанови съставът. Жалбате беше подкрепата от 99 жители от общините Бобов дол и Дупница , като страна беше ситуирана и общината в Бобов дол. Делото е от септември 2019 год. Ищците от сдружението оспорват пред Административния съд комплексното разрешително, даващо право на ТЕЦ „Бобов дол“ частично да замени въглищата с гориво от отпадъци или биомаса. Еколозите са категорични, че изгарянето на отпадъци води до сериозни замърсявания чистотата на въздуха с въглеводород, фурани, летлииви вещества. Не са събрани никакви доказателства за отделяни вредни емисии при работата на централата, всички замервания – денонощни и за по-дълъг период, както и оценката и заключенията на вещите лица, показват, че отделяните вредни емисии са в пъти под допустимите норми. Няма заъмърсявания нито на въздуха, нито на почвата и водите в района на централата. А Комплекното разрешително за изгаряне на отпадъци и биомаса, заедно с основното гориво – въглижащата, е издадено по надлежния ред, при спазване на всички нормативи от Изпълнителната агенция по околна среда, мотивира се съдеинят състав. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред ВАС.
Е, какво излиза. Еколозите ли не са наясно или тия 99 хорица от Разметаница, дето гълтаха пушека и миризмите при ТЕЦ-а. Или съдията,шефа на административиня съд в Кюстендил, който просто казва, че няма доказателства ТЕЦ-ът да трови атмосферата над Големо село. Всичко и далеч под нормата. Тогава защо тия по Разметаница „врат“. Да прочетат решението на състава и да се успокоят, да си отворят прозорците и да си гледат живота. Щом съдът така е решил. Така ще е.