Ден: 27.10.2021

Наникъде

Наникъде
Очаквано шефът на „Кюстендилска вода“ ЕООД е сменен. Новият е доскорошният зам.-областен управител Йордан Гогев. Той поема ръководството на водния оператор от инж. Иво Иванов, сапаревобанчанин /сложен . Той заемаше длъжността от септември 2020 година . Ръководството на „Български ВиК холдинг“ очаква от Йордан Гогев да предприеме мерки за стабилизиране на финансовото състояние на „Кюстендилска вода“ ЕООД, особено в обстановка на рекордно поскъпване на електроенергията. Новият управител на ВиК Кюстендил трябва да разработи и предложи краткосрочни и дългосрочни мерки за оздравяване на дружеството, системи за енергийна ефективност, които да понижат разходите на оператора за електроенергия, план за намаляване на загубите на вода, проекти за модернизиране на ВиК инфраструктурата за доставяне на по-качествени ВиК услуги на населението и др. Йордан Гогев бе представен в „Кюстендилска вода“ ЕООД от инж. Ивайло Ванков, зам.-председател на УС на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Надяваме се стъпка по стъпка да излезем от трудностите за  ВиК сектора, дава го оптимист и областният управител инж.Александър Пандурски.
Новият управител на водното дружество е роден в Кюстендил. От май до октомври 2021 г. е бил зам.-областен управител. Завършил е Висшето народно военно-артилерийско училище (ВНВАУ) – гр. Шумен през 1985 г. Преминал е обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София 1993 – 1995 г. Бил е офицер на различни командни длъжности в системата на МО в периода 1985 – 2003 г. Познава натрупаните в годините проблеми във ВиК сектора в Кюстендил. От 05.07.2006 г. до 31.08.2008 г. е бил ръководител направление МТССА във „ВиК“ ООД – Кюстендил. От 01.09. 2008 г. до 28.02.2017 г. е бил ръководител отдел „Продажби“ във „ВиК“ ООД – Кюстендил, когато дружеството е било в ликвидация. Така де, Гогев знае що е ликвидация и как се прави и какво се продава при такава процедура. Защо да не е шеф и да повзима хубава заплата. Ако я кара така, „Кюстендилска вода“ ще последва съдбата на бившото ВиК. Което при 7,5 мил. лева задължения беше ликвидирано с явната намеса на тогавашната депутатка Мая Манолова. Сега положението е същото – наникъде!