Day: 04.01.2022

Да се внимава с песионерите


Вече върви масово освобождаване на служителите, навършили пенсионна възраст в министерства, звена, ведомства, структури. И на местно ниво – също. В областната адманистрация, в ДАИ, в системата на горите.И веднага тръгват проблемите. Оказва се, че няма добер подготвени специалисти и попълнения. По-младите искат космически заплати и нищо да не пипат и работят. И все ще оплескат нещо. В Горското например решили да преназначат песионерите на срочен договор, докато се намерят подходящи да ги сменят. В Пътното млади не искали да рабатят и да пэоемат отговорности за някакви си 800-1000 лева.
Още миналата година вицепремиерът Асен Василев каза, че ще бъдат съкратени 30 000 чиновници. Близо една трета от тях са пенсионерите. Малко преди Коледа в Министерския съвет се взеха решения, в които бяха гласувани няколко милиона лева за обезщетение на уволнените. Пенсионери си тръгват по всички етажи и структури на администрацията – в транспорта, енергетиката, икономиката, земеделието, екологията и дори в социалното министерство. Най-много са в МВР и това се знае от всички. В РДВР-Кюстендил работел полковник до 67 години. А бивш шеф на РДВР-Кюстендил, и на РДВР-Монтана, сега е шеф в структурите на ДАИ за Югозапада. Вече свършва обаче. Освобождаването на пенсионерите на държавна служба е част от плана на “Продължаваме промяната”. В министерствата се прекратяват договорите на пенсионерите в централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към ведомството. Всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 1 декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят, ще бъдат съкратени.
Но да се внимава. Има и незаменими пенсионери като опит, рутина, резултатност.Не е редно балтията да е за всички. Трябва да се внимава кой да си тръгне.