Day: 09.01.2022

По-добре да не ни броят

По-добре да не ни броят
Югозападът ке топи. Населението на Благоевградска област е намялало с 44 738 души за 10 години, Кюстендилско – с 26 891, Пернишко – с 20 418. Това сочат предварителните данни от националното преброяване, публикувани от НСИ. Жилищните сгради в Благоевградска област са общо 85 246, 31 698 – в градовете и 53 548 в селата. Жилищата в областта са 157 817, от които 96 596 в градовете и 61 221 в селата. В Кюстендилска област сградите са 61 966, от които 20 962 в градовете и 41 004 в селата. 91 513 са жилищата, в градовете от тях – 48 160, а 43 353 в селата. В Пернишка област сградите са 64 440, от тях – 19 078 в градовете и 45 362 в селата. Жилищата са 99 654, като 52 531 от тях са в градовете и 47 123 в селата. Нищо ново и нищо сензационно. И децата в Кюстенсдилска област например знаят, че регионът намялава с около 2 500 годишно. Това е градчета като Бобошево и Рила,взети заедно, да ги няма! Не е нужно да се прави преброяване, да се хабят сили, пари и ресурси. Минете в която си изберете селска дестинация в Кюстендилско. Вижте къщите. Спрете се пред някой двор. Всичко ви става ясно – без преброители. Това лято вилняха пожари в граничните селца Ломница, Чуденци, Долно село, Фролош. Пожарникари разказваха как падат необитаеми от десетилетия къщи. „Не можем да стигнем до тях, за да почнем да гасим. Така е обрасло. Само гледаме как покривът плавно се смъква и всичко лумва в последен огън и става на пепел и парчета“. Това е положението. Да „Продължаваме промяната!“!