Day: 20.01.2022

Много пари, бе

Много пари, бе
1 140 000 лв. повече са местните приходи в хазната на Община Дупница, сравнено с предходната година, обяви зам.-кметът по икономическите дейности Олга Китанова. Общината отчита и по-висока събираемост на данъците и местните такси . 8 628 000 лв. са през 2020 година, а за миналата постъпленията са в размер на 9 769 000 лв, което е близо 99% от заложените приходи. За първи път приходите от данък МПС надхвърлят 2 млн. лв. Средствата от данъци за недвижими имоти и придобиване на собственост също нарастват, което показва, че въпреки пандемичната обстановка икономическият живот в общината не е спирал. Отделно са нараснали с 500 000 лв. приходите от продажба на общински сгради и активи, което пак индикира ръст на сделките с недвижими имоти. С 30% е повишен интересът към наемане на земи само за миналата година, обяви зам.-кметът Китанова. И още. 6 892 251 лв е събираемостта на данъците и такси в община Дупница за 2021 година. Сумата е с 600 000 лв повече в сравнение с 2020 година, когато са били 6 280 270 лв. Със 100 000 лв се е повишила събираемостта на Такса битови отпадъци от 2 368 124 лв за 2020 година на 2 465 533 за 2021. Патентния данък е в размер на 105 105 лв, туристическият, който се плаща от хотели и къщи за гости е в размер на 11 868 лв, а такса куче е 3 760 лв. През миналата година от данък придобиване в общинския бюджет са влезли 684 134 лв, което е с над 100 000 в сравнение с предходната година, когато са били 547 844 лв.Спад има в приходите от дивиденти на общината, поради факта, че печалбата от ГУМ намаля заради затварянето на комплекса при Covid пандемията и тя не е разпределена към бюджета Все повече данъчно задължени лица предпочитат улеснения начин за плащане чрез ПОС-терминал, тенденция, която се забелязва последните години. По сметките на Община Дупница са постъпили 463 400 лв, докато през 2020 са били 339 656 лв. Китанова вече обяви, че кметският екип няма намерение да вдига данъчните ставки и през тази година, независимо от увеличените разходи и инфлацията в страната. Последната фактура за разходваната електоренергия за общината е със 100 хиляди лева по-висока. Има идея за спиране за определени часове на уличното осветление. Ще се стигне ли до тази мярка коментира зам.-кметът Китанова: „Към момента все още не. Мислим за аптимизиране „.
Много пари, бе. Къде се харчат. Вземете което си изберете село от Горно поле и вижте мизерията и несъстоятелността там. А хората си плащат данъците, че иначе – много лошо. Сега и лампите ще им светят по разредено – може и през лампа. Така, че… какви ги говори тая Китанова.