Ден: 11.03.2022

Огън за украинците

Югозападното държавно предприятие има готовност да подкрепи с дърва за огрев нуждаещи се бежанци от войната в Украйна, намерили закрила на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска, София град, Ловеч и Пазарджик. Управителният съвет на предприятието гласува решение, с което упълномощава директора инж. Дамян Дамянов да предостави до 500 пространствени кубически метра дърва, които да бъдат разпределени при заявена необходимост.За оказване на бърза и ефективна помощ при възникналата кризисна ситуация ЮЗДП е подготвило писма до съответните областни управители с молба за съдействие при уточняване на местата, в които има настанени украински бежанци, както и на нуждата от осигуряване на дървесина за отопление. Това обявление се появи официално в петъка. „Нема лошо“, ще кажат по Югозапада. Лошо нема…
Ама как ще го приемат украинците. Да им осигуряват дърва да се греят. За на открито – може би, докато са на някой от граничните пунктове. Ама те са по хотели, в частни домове, при приятели. И сигурно си представят, че идват в страна от ЕС. Модерна и цивилизована. Електрифицирана на висока степен и газифицирана. Те идват от страна, транзитна на газ, с високопроцентно потребление на синьо гориво. А ние ще ги топлим с дърва. Но поне сме готови и от сърце да помогнем.