Ден: 05.04.2022

Горо, горо

Горо, горо  
Момчетата и момичетата от детския кюстендилски ансамбъл „Родолюбие“ засадиха и ще се грижат за горичка в Лисец планина. Заселяването стана и е във връзка със „Седмица на гората“ и беше организирано и подпомогнато от екип на Държавното горско стопанство „Кюстендил“.Децата и техните ръководители от ансамбъл „Родолюбие“ засадиха 400-500 фиданки от горскодървесни видове /предимно бор/ в землището в с.Драговищица, Лисец планина. Помогнаха им работници и специалисти от ДГС „Кюстендил“. Директорът на стопанството инж.Тони Колев каза, че вече има поставена дървена табела на входа на имота, че тази гора вече е „собственост“ на „Родолюбие“, малките ансамблисти ще се грижат всякак оттук нататък за фиданките и бъдещия „горски масив“. Е Седмицата на гората продължава с различни изяви в Кюстендилско, а до края на седмицата ще станат известни и победителите от детския конкурс за рисунка „Моята гора“.
Дойде ли април, и горските се заразтичват. Залесяват, чистят,рисуват по темата. Само, дето после нещата остават така. То и еврогора садиха до завоя при с.Падала /Рилско/, прокурори и журналисти ли, аграрспециалисти ли бяха, но никой не се обърна повече да я нагежда еврогората. За новородени в градския парк „Рила“ в Дупница също засаждаха фиданки, всяко бебе си имаше фиданка, а от Горско стопанство „Дупница“ трябва да поддържат гората. Гората е символ, величие, лесен символ и повод да стават разни „меропирятия“. Така ли е горо, горо – „майко мила“, да не намесваме и Ботева.