Ден: 18.04.2022

ТЕЦ -ът си е ТЕЦ

ТЕЦ -ът си е ТЕЦ

bty

Финансовите баланси на ТЕЦ „Бобов дол“ са положителни и централата работи на печалба. Дружеството планира да пусне на борсата акции за близо 9 мил. лева, но това не е заради финансови затруднения, каза за медиите изпълнителният директор на централата инж.Любомир Спасов. На заседанието си на 14 април КФН е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от дружеството, в размер на 8 705 040 лева, разпределени в 8 705 040 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Изпълнителинят шеф инж.Спасов увери, че предлагането на акции на борсата не е от финансов зор, „не е, за да живеем“, изрази се той. Освен това – дружеството планира и да закупи около 25 литиево-йонни батерии за съхраняване на около 20% от енергията. Те ще са към бъдещия фотоволтаичен парк , който централата ще строи върху рекултивирания сгуроотвал при с.Каменик върху площ от около 1,4 мил. кв. метра, ще бъдат мантирани 190 хил. соларни панела.Проектът е ва енап разрешително за строеж.
Явно нещо се мъти около ТЕЦ „Бобов дол“. Акции, панели и соларен парк, батерии. Ще минава на газ – неясно кога и дали. Вицепремиерът Асен Василев пък реши да закрива ТЕЦ „Бобов дол“ и отказва всякакви срещи по темата. Какво ли предстои. Каквото и да предстои -ТЕЦ.ът си е ТЕЦ. „Абе, хора. В ТЕЦ „Бобов дол“ има иколо 16 километра тръби от висококачествени цветни метали. Само тях да срежат за Вторични, ще направят 9 милиона. Не им трябват акции, батерии, които имат употреба 3 години, не повече. Това е ТЕЦ „Боов дол“, произнесе се дългогодишен работник на централата, инженер.