Ден: 04.08.2022

Дялан камък

Дялан камък
Инж. Александър Пандурски отново е назначен за областен управител на Кюстендил. Решението на Министерския съвет бе прието днес по обяд. Той притежава магистърска степен по специалността „Радиотехника“ от Техническия университет – София. Неофициално ес знае, че е специализирал в Ленинград. Родом от Дупнишко, първи секретар на ДКМС в Станке Димитров през 80-те години. От 2013г до март 2021 г. заема длъжността ръководител на Областна пощенска станция–Кюстендил. В периода май 2021 г. – януари 2022 г. е бил областен управител на Кюстендил. Това беше подадено от Областна администрация, където утре /петък/ Пандурски ще влезе за втори път в кабинета на петия етаж с табела „Областен управител“. Със сигурност е доволен и счита преназначаването му за безспорен успех. Убеден марксист ленинец, с добра школовка, добър администратор. Дялан камък – макар и партиен. Кажи-речи беше и остава най-добирят дотук от досегашните губернатори и пораздвижи нещата в тоя заспал регион.Дори и при служебни кабинети. Какво да се каже – „так держат!“