Ден: 22.08.2022

Брадва

dav

Брадва
Всяко домакинство от Кюстендилско, което е заявило дърва за огрев, ще ги получи при цени 120-125 лева за куб.метър. Това беше обявено след среща при областния управител инж. Александър Пандурски на представители на горските стопанства от региона, от фирмите за дърводобив и търговия с дървесина. Присъства и директорът на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) инж. Дамян Дамянов.Срещата беше предизвикана от дефицита с дърва за огрев по пунктовете и фирмите, където става само със записване и се чака поне месец и заради драстично скочилите цени – по 170 лева за куб. метър, а прогнозите са през септември да стигнат и 200 лева за куб. метър. „Ще успеем да осигурим дърва за населението от Кюстендилсикя регион при цени от 120-125 лв. за кубик, не на спекулативни цуни“, обяви инж. Дамянов. „Изпълнението към този момент е два пъти повече в сравнение с миналата година, но предвид високите заявки като количества и наближаващата есен, все пак не сме доволни.“, заяви директорът на ЮДЗП инж. Дамян Дамянов. Той посочи, че за да бъде разрешен проблема с високите цени, заплащани от дървопреработвателните предприятия, ще бъдат проведени процедури за пряко договаряне за добив на дърва, специално с цел задоволяване потребностите на населението. „Те ще бъдат не само за област Кюстендил, а за всички области, където имаме малко изоставане. От друга страна ще завишим цените за добив, които така или иначе традиционно вече пета година ние вдигаме, но вследствие участие в търговете, за да спечелят, фирмите ги намаляват. По някакъв начин ще търсим компенсации за тези фирми, които работят отговорно с цел задоволяване на населението, по законов начин, да бъдат подпомогнати в следващите тръжни процедури, тъй като населението на България, която има над 30% гори, не е длъжно да страда за това, че има всякакви кризи. Дървесина в държавата има, тя се управлява правилно и аз мисля, че наше задължение е да обезпечим хората с дърва за отопление, което гарантирам, че ще стане“, подчерта още инж. Дамянов. Той допълни, че на места има разминаване с кметовете на общини – не са предоставени списъци или в списъците са записани всички членове на едно домакинство, което означава чувствително презапасяване. „Надяваме се оперативно, в движение, всички тези неща да бъдат разрешени. Дървесина има. Пълно уверение мога да дам от страна на ръководството на предприятието, че няма да остане домакинство, което да не е осигурено с дърва. Добре е да отчитаме, че дървата идват от съвсем естествени планински райони, т.е. това не е магазин. Цените също ще бъдат в рамките на обявените, може би с леко покачване, но няма да стигнат цени от 150-160. За 120-125 лв. можем да осигурим населението в Кюстендилска област“, категоричен бе инж. Дамянов и добави, че по информация от фирмите наличните количества дърва в складовете са по-малко от миналата година, а причината е, че дървопреработвателните предприятия плащат двойна цена. И областният управител инж. Александър Пандурски, и директорът на ЮДЗП инж. Дамян Дамянов определиха днешната среща, като ползотворна. Инж. Александър Пандурски заяви, че въпреки, че всички участници са имали своите позиции, които отстояват, в рамките на добрия диалог, са намерени пресечни точки. Инж. Дамянов от своя страна благодари на областния управител за това, че е инициирал срещата, а на дърводобивните фирми и представителите на горски стопанства за това, че са се отзовали и са готови да работят за удовлетворяване потребностите от дърва за населението.
Всичко е точно – само, дето нито един от двамата не обясни като как през септември ще има дърва за всеки по 120 лева кубика. Това не може да го обясни и корифей от класата на един Сиемон Дянков , да речем