Ден: 26.08.2022

Евтините дърва са догодина

Евтините дърва са догодина
Дърводобивни фирми от Югозападна България, членуващи в браншова организация на физически и юридически лица, извършващи дейности в горския сектор – Форест БГ, изпратиха декларация до институции и до медиите, в която се обявяват срещу обещаните по-евтини дърва за огрев на населението. Поводът е, че в понеделник на среща при областния управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски с ръководството на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) и горските стопанства от региона и фирми от дърводобива, на която директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов обеща осигуряване на достатъчно дърва за всяко домакинство при цени 120-125 лева за куб. метър. По пунктовете и фирмите обаче дървата са си по 170 лева, а прогнозите са да стигнат 200 лева за куб. метър. Записани да получат от метровките претендирали – „нали ще са по 120-125. Защо ни искате по 170“, недоволствали изтерзаните хора в Кюстендилско. „На срещата се обсъдиха проблеми и начини по осигуряване на допълнителни количества на дърва за огрев за жителите на региона. Не са обсъждани обаче доставни цени и не са поемани ангажименти в тази насока от страна на бизнеса, се казва в декларацията. А експерт по горите и дърводобива, участвал в срещата, разяснява „Въобще за цени не е ставало въпрос на тази среща. И изведнъж Дамянов казва: Ще осигурим на всеки един 120-125 (лв. за кубик – б.р.). Как ще се осигури? Той казва, че цените ще са 120-125, а не спекулативни като в момента 150-170. Не е спекулативна тази цена, това е пазарна цена. Спекулативно е, ако някой предлага на 125, а някой си позволява сам да вдига цената. Ама кой предлага на 125 сега“, пита ексепрът.
Ясно. Инж.Дямянов каза това, което областният управител и изобщо хората в Кюстендилско искаха да чуят. Евтини дърва за всички. Пък после – всеки да се оправя. На втората минута, като си е тръгнал от Кюстендил, Дамянов сигурно е забравил какво е казал и какво е обещал. И затова – няма как в Кюстендилско да ни огреят евтини дърва тази есен-зима. Виж – догодина е по-друго. И тогава ще има избори. Местни – за кметове и съветници .Тогава ще се режат общински гори и ще има евтини дърва. Гарантирано.