Ден: 11.09.2022

Бартер по саморановски


В дупнишкото с.Самораново, които от години организират протести под прозорците ан Общината заради амортизираната ВиК мрежа с около 70% загуба на вода по нея, имат готовност да протестират отново – местните искат изграждането на нов водопровод и нов резервоар заради изграждането в селото им на нов затвор за 400 лишени от свобода. Това, затворът, обрича Самораново на безводие, заявиха те на среща с кмета на Общината инж.Методи Чимев и с областния управител инж.Александър Пандурски. Според тях и предишният правосъден министър Надежда Йорданова и новият министър Крум Зарков не изпълняват вече поети ангажименти по решаване на водния проблем на Самораново. При ежедневните аварии по ВиК мрежата, без нов водопровод и изграждане на 106-кубиков нов резервоар, новият затвор, който трябва да бъде построен до април 2024 год., на практика ще остави селото без вода, опасяват се местните. И затова настояват изграждането на затвора, за което вече е обявена обществена поръчка за фирма изпълнител, да започне едва, когато се изгради нов водопровод и се подмени цялата ВиК мрежа. Хората в Самораново са притеснени, че техните искания ще се игнорират и проблемът с водата отново ще остане нерешен – „ще бъдем прескочени“, коментира кметът на селото Райко Цветков.
Самораново има водосбор да захрани целия Югозапад с питейна вода. А страда и си пати от никаквата оправия на общинско и национално ниво. Затова е право да тръгва към бартер с правосъдното министерство – затвор срещу пълни чешми, т.е. гарантирана вода. След като норвежците /затворът се финансира по Норвежкия механизъм/ може да предвиди 40 мил. лева за модерна тюрма, защо да не добави още 10 мил лева и да ощастливи с вода цяло Самораново. Какво друго да пожелаем, освен – успех!