Ден: 23.09.2022

Хапка

Хапка
970 деца от началния курс в община Кюстендил се хранят в училищните столове, обяви кметът на града Петър Паунов. Вече и от горните класове имало заявки – така, че около 1000 школници ще са на менюто на „Ученическо хранене“. Още преди началото на учебната година на родителски срещи над 90% от родителите са изразили съгласие да доплащат увеличиението на храната, като купонът от 1,60 скача на 3,90 лева. При скъпите храни, електоренергия и горива качването на купона в системата на „ученическото хранене“ стана неизбежно, след ката общината не може да поеме разликата и да го дотира, казва кметът на града Петър Паунов. Съветникът инж.Огнян Атанасов, баща на първокласник, прави по-конкретна „разбивка“. Купонът си остава досегашниет 6 лева. Увеличана се дялът, който ще се поеме от родителите.
При 17 983 записали се да учат или в детските градини в Кюстендилска област /по справката на РУО/, да предположим, че половината са в община Кюстендил, т.е. – около 9 хиляди. И да предположим, че по забавачки са половината от тях /но едва ли/, то около 5 хиляди са учениците в общината. Т.е. един от 5, по-реалното е 1 на 7-8, ще се храни при „Ученическо“. Пък нека родителите да са си над 90% съгласни да плащат надбавката от 1,60 на 3,90 лв за купона.Изобщо нещата са деликатни. Подрастващите, особено тийнейджърите, не искат разни манджи, гарнитури, сосове и пр.Те си имат тейнейджърски вкусове и предпочитания. Мама и тате да дават по поне двайсетак сутрин, наследниците им знаят как да постъпят с такава сума. Може и за трева да остане.