Ден: 09.11.2022

Вода срещу килии

Вода срещу килии
Старт за преустройството на съществуващите сгради в бившиге казарми край дупнишкото с.Саморанаво ще бъде даден в четвъртък.Там ще бъде изграден и арест с всички необходими помещения за нормалното му функциониране и обособяване на преходно отделение /halfway house/, съобщават от Правосъдното министрество. На същия терен до месеци ще започне изграждането и на модерен затвор за 400 лишени от свобода за около 36 мил. лева по Норвежкия финансов механизъм. Стартът по преустройството на част от бившите казармени сгради ще бъде даден в 11 ч в присъствието на представители на Министерството на просъдието, Областната управа в Кюстендил и Община-Дупница. Това е някаква прелюдия по изграждането на новия затвор в Самораново, което предизвиква различни ракции „за“ и „против“ сред местното население. В селото искат изграждането на новя затвор да се обвърже и гарантира финансиране на 100% подмяна на ВиК мрежата, която е отпреди повече от 50 години Имаме вече официално „зелена светлина“ за реализиране намерението за реконструиране на водоснабдителната мрежа на село Самораново и гарантиране постоянното водоснабдяване за населението, обяви кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев. Това стана ясно от писмо до кмета и общината от Провосъдното министрество. Ведомството на Крум Зарков поема ангажимента чрез МРРБ да съдейства за подмяната на водопроводите и цялата ВиК мрежа на Саморанаво.
Значи така. Самораново сключва бартер – килии срещу вода. Хубаво – де, да видим. Крум Зарков няма скоро да е министър, а затвор ще има. Ще има ли вода.