Ден: 29.11.2022

Има ли граница

Има ли граница

Êí – çà ÄÒ „Àç ñúì ïîñëåäíèÿò, êîéòî íàïèñà ïàðòèçàíñêè ñïîìåíè, è ïîñëåíèÿò, êîéòî îïèñà ñîöèàëèçìà â êíèãà“, ñïîäåëÿ êîðàâèÿò àíòèôàøèñò îò ñ.Áðåñò Ðàé÷î Ñòîåâ /81/. Ôàêñèìèëå – Êèðèë ÔÀËÈÍ

136 са наказателните дела и толкова са осъдените за незаконно преминаване на западната граница бежанци в Кюстендилкия съд, съобщават от правораздавателното ведомство. 11 от постановените присъди са за непълнолетни, за които постановено „обществено порицание“. Трима са с ефективна присъда, след като са задържани втори път, при рецидив. Последната присъда е срещу 25-годишен афганистанец, задържан в събота, на 26 ноември, в района на село Уши, община Трекляно. Съдът одобри споразумението, постигнато между Районна прокуратура–Кюстендил и защитата на обвиняемия А. Халил, като му наложи наказания „лишаване от свобода“ за срок от по 6 месеца, условно, и „глоба“ в размер на 100 лв. Група от десетина афганистанци беше забелязана от местните хора в село Сушица, до пристигането на екип на „Гранична полиция“ обаче повечето успели да се укрият, задържан е само един. Вчера между селата Горни Кортен и Злогош са намерени 6 спални чувала, очевидно бежанци са преспивали на открито, коментират местните хора. И кметът на Община Трекляно Радко Петрунов коментира, че в района прбивават бежанци при опити за преминат към Сърбия – почти всеки ден. „Много ли са, малко ли са – не мога да кажа. Аз самият също съм подавал сигнал за група бежанци до Гранична палация“, добавя треклянският кмет.
А местни, и не само те, се питат има ли граница и как се охранява тя. Бежанците минавали като на парад – е, през цепнатини при скалите,по дерета, като дерето ги извежда със сигурност оттатък. Спомената се известната Деянова махала. Бежанците били ползвали и партизански пътеки от съпротивителното движение през 40-те години. На Босилеградския и на Кюстендилския партизански отряди. Какво пък – конспирация винага е имало, и в Треклянско също. Но въпросът е как се охранява западната граница? Колко излишно те спират патрули на „Гранична“ дълбоко във вътреността, искат ти лична карта, записват те, лигават се. А бежанците и преспиват на границата, а като се събудат, поемат към Босилеград. Без проблем.