Ден: 04.01.2023

Равнис!

Равнис!
Ето едно сухо решение на МС: Министерският съвет прие решение за отнемане поради отпаднала нужда от Министерството на отбраната правото на управление върху имот – публична държавна собственост и за обявяването му за имот- частна държавна собственост. Предмет на акта на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 3, с площ от 1490 кв. м застроена и незастроена площ, застроен с 4 сгради с обща застроена площ 650 кв. м. Имотът се обявява за имот-частна държавна собственост. По силата на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост остава в управление на областния управител на област Кюстендил. Откъдето да го четеш – става дума за Военното окръжие. Сакрално място за хиляди и хиляди мъже от региона, минали оттук по най-важния за този пол повод – влизане в казармата. „Това е един много стратегически имот на територията на Община Кюстендил със всички в него възможни комуникации в т.ч. вода и електричество. Шансът да се намери инвеститор за имота сега е много по-голям.“ -мъцноргна се общинският съветник инж. Огнян Атанасов.
Добре – ама само команда:“Равнис!“, дотук. Оттук са разпростират огромните комплекси, бивши казарми, от които просто страх те хваща, само като ги гледаш. Всичко е в руини. Пък и какво като отива при областния управител. Колко се смениха от тях – и нищо. „Ходихме веднаж да поизметем при плаца, само толкова!“, спомня си ексгубернаторът Иван Каракашки.