Ден: 26.04.2023

Чикаго добре, ама назад!

Чикаго добре, ама назад!
140 години от рождението на лекаря, публициста, общественика и бивш кмет на града, участвал и в акциата по спасяването на българските евреи през 1943 год. д-р Георги Ефремов беше отбелязано в Кюстендил. Честването събра доста хора в залата на Възрожденското училище. Но защо ли организираторите от Общината и Регионалния исторически музей се бяха престарали и имаше докарани организирано клас /или класове/ ученици? Личността му не предполага подобна масовка, ама. Пък и техниката за юлистрация на живота и фигурата на д-р Ефремов не сработи в залата, та остана само словоописанието на искорика доц. д-р АнгелДжонев. Георги Ефремов е роден в Кюстендил на 30 март 1883 г. През 1910 г. завършва медицина в Чикаго и след практикуването на хирургическата си специалност в Кюстендилската болница става управител и завеждащ хирургическото отделение в нея. Редактира и издава в. „Добро здраве“, притурка към „Нов живот“. Автор е на 9 брошури на здравна тематика. Превежда специализирана литература от английски и руски език. Като кмет на града за периода от 15 ноември 1942 г. до 9 септември 1944 г. извършва редица благоустройствени действия по подобряване на хигиената в него, водоснабдяването и уличната радиофикация. През март 1943 г. се включва в събитията по спасяването на българските евреи. Заедно с околийския управител Любен Милтенов информира представители на местната еврейска общност за готвената депортация, за чието организиране от Комисарството по еврейските въпроси в Кюстендил е изпратен Борислав Тасев. Последният недоволства за своевременно издадената тайна и полага усилия, но среща съпротивата на местната околийска и общинска власт.
Из писмо на кмета на Кюстендил д-р Георги Ефремов до председателя на Читалище „Братство” от 24 юни 1943 г се чете.: „Общината ремонтира джамията „Ахмед бей” и я подготвя за музей. Понеже общината няма отделен материал за музей, молим Ви да наредите, дето съхраняваните материали в читалищния музей да бъдат пренесени и подредени в новия музей, под ръководството на ръководителя на Вашия музей. Така градът ни ще се сдобие с едно културно богатство.“ На 10 февруари 1944 г. последният уредник на Читалищния музей Георги Сотиров предава колекцията на Археологически музей „Пауталия” при Читалище „Братство” на Община Кюстендил. На 6 август 1944 г., по един изключително тържествен начин е открит Градският археологически музей с художествен отдел /картинна галерия/, в който са експонирани сбирките на Читалищния музей и близо 60 картини на Владимир Димитров –Майстора и на други кюстендилски художници. На 9 септември 1944 г. д-р Георги Ефремов е уволнен от новата отечественофронтовска власт и се отдава на публицистика. Умира на 24 октомври 1964 г. Същата година е удостоен със званието „заслужил лекар“, а през 1997 г. със званието „Почетен гражданин на Кюстендил”.
Голяма фигура, Кюстендил едва лои ще има скоро такова съчетаное за градоначалник. Да се дипломираш в Чикаго, и да се върнеш. Защо! Ей, го сега – и едно честване не могат да му направят на д-р Ефремов. И точно него ли завари 9 септември на градоначалническия пост. Да беше останал в Чикаго, да беше…И кога тоя град отново ще има кмет с диплома от Чикаго, кога!