Месец: май 2023

Камбани биха

Камбани биха
Кюстендил прежива голя мден. За втори път в града се организираха Празник на православиня дух и традиции. Участваха стотици деца, ученици, граждани, а организатори са Архиерейското наместничество, Общината, Регионалното управление на образованието – Кюстендил, Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“, Регионалният исторически музей, централтото градско читалище „Братство 1869“, Неделното училище при храм „Рождество Христово“ – София, Неделно училище при храм „Св. Мчца Параскева“ – София, Школата по изкуства „Новите майстори“ – Кюстендил, Асоциацията на българите боледуващи от алергични и белодробни заболявания, Асоциацията за развитие на българския спорт, Театрална компания „Празното Пространство“. В централния храм „Успение Богородично“ беше отслужен молебен /жалко, че нямаше микрофон!/, а след това се състоя лития от храма през централната част на града до парка пред читалище „Братство“. Включиха се кметът на Петър Паунов, областният управител инж.Александър Пандурски, представители на регионални институции, възпитаници на детските заведения в града. Шествието премина под звуците на професионалния духов оркестър. Благослов и приветствие към участниците отправи Белоградчишкият епископ Поликарп .“В този празничен ден, когато сме се събрали по един такъв – достоен, духовен, православен, патриотичен, български повод, да отбележим празника на православния дух и традиции. Казвам празник, защото за поредна година се организира това мероприятие. Дай Боже да се утвърди като една наистина традиция в този град, която да бъде заразителна и за други градове, както в епархията, така и в цяло българско. Желая ви достоен празник на православния дух и традиции. Изявете се, покажете вашите умения. Радвайте се и носете това творчество и този дух във вашите дни. Бъдете пример за всички които са около вас. За това, че сте изпълнени с вяра, с надежда и с любов. Бог да ви пази и да ви благославя!“, каза в словото си дядото, родом кюстендиле. В града вече е изграден детски параклис, предстои да бъде открита и първата в България религиозна детска градина.
А камбаните биха в серия от три пъти по минимум 5 минути.И кюстендилци се дивеха .Щ деца бяха събрани и вкарани в процесията. И колко малко родители. Някои и друга даскалица напътстваше малчуганите. Кое и как трябва да е при процесията. А някои не пропуснаха да отбелужат: „Кмето зазема и храмовете!“. Под биещите камбани. Амин!

Цол

Цол
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри бизнес плана и утвърди цените на ВиК услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД за новия регулаторен период 2022-2026 година, съобщават от КЕВР. Утвърдените цени влизат в сила от 1 юни тази година. Комплексната цена на услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД, снабдяване с вода, отвеждане и пречистване, за 2023 година се променя от 2,016 лв./м3 с ДДС на 3,654 лв./м3 с ДДС. Утвърдената цена е значително по-ниска от нивото на социална поносимост за област Кюстендил, която е 5,616 лв./м³. Причината на повишението на цената с 1,638 лв./м³ е необходимостта дружеството да изпълни планираните инвестиции през следващите 4 години, с което да постигне по-високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите. С приходите от предоставяните услуги операторът ще изпълнява инвестиционната си програма за 3,294 млн. лв., от които 2,614 млн. лв. са насочени пряко в публични ВиК системи и съоръжения. Одобрените инвестиции са значително по-високи от задължителните по договора с Асоциацията по ВиК – Кюстендил в размер на 2,528 млн. лв., след приспадане на предвидените инвестиции за община Дупница за периода 2022-2023 г. Дружеството се ангажира да осигури високо качество на питейните води, като до 2026 г. постигне съответствие от 99,59 % за големите зони на водоснабдяване и 98,54% – за малките зони. Причина за ръста на цената на услугите са и значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и преди всичко рязко увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е планираният ежегоден ръст на работните заплати с 15%, съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Важно е да се отбележи, че цените на услугите на Kюстендилска вода“ ЕООД не са променяни от 2013 г. ВиК операторът нямаше одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г., тъй като след подписаното на 04.12.2018 г. допълнително споразумение към договора с Асоциация по ВиК – Кюстендил, не е представил в Комисията ревизиран бизнес план. По отношение промяната в границите на обособената територия на дружеството чрез присъединяване на община Дупница е много съществено да се уточни, че тя е инициирана с решения на Общински съвет – Дупница от 24.06.2016 г. и 30.09.2016 г., последвани от решение на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Кюстендил /АВиК/ на 20.10.2016 г. На 04.12.2018 г. е подписано допълнително споразумение към договора, съгласно което от 01.01.2020 г. „Кюстендилска вода“ ЕООД е следвало да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница. На 17.09.2020 г. е подписано нов анекс, според който това следва да се случи от 01.01.2021 г. И двете споразумения не са изпълнени. На 25.04.2023 г. Общото събрание на АВиК-Кюстендил е взело решение със 75,70% от гласовете решение, според което от 2024 г. Кюстендилска вода“ ЕООД ще започне да предоставя ВиК услуги в община Дупница, като това е отразено и в представения от дружеството бизнес план. На същото заседание Общото събрание на АВиК-Кюстендил не е приело искането на община Дупница да напусне асоциацията по ВиК. На 26.05.2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува становище, в което се изразява подкрепа за предложения от „Кюстендилска вода“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Съгласно бизнес плана от 2024 г. водният оператор ще предоставя ВиК услуги, както на обслужваните дотогава потребители, така и на жителите на община Дупница. Посочено е, че съобразно изискванията на Закона за водите присъединяването на община Дупница към обособената територия, на която оперира „Кюстендилска вода“ ЕООД, вече е осъществено.
Комисията няма отношение към въпросите, свързани с дейността на асоциациите по ВиК, които са автономни в своите решения. Приемането на нови членове или напускането на досегашни членове е изцяло от компетентността на Общото събрание на асоциациите и се регламентира от Закона за водите. Видно от представените в КЕВР документи и протоколи от заседанията на АВиК-Кюстендил, към момента няма взето решение за промяна в обособената територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД и община Дупница продължава да бъде член на Асоциацията. Бизнес планът на дружеството е разработен съгласно приетото от АВиК решение операторът да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница от 2024 г. В създадената фактическа ситуация, в изпълнение на своите правомощия в съответствие със законовите разпоредби, КЕВР може единствено да одобри бизнес план и да утвърди цени на ВиК услуги на „Кюстендилска вода“ ЕООД за новия регулаторен период 2022-2026 г. Преди да вземе окончателното решение за новите цени на услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД КЕВР проведе на 10.05.2023 г. открито заседание и обществено обсъждане с участието на заинтересовани страни – ръководството на Община Кюстендил, Омбудсмана, национално представени синдикати. Комисията покани за участие в общественото обсъждане всички общини в границите на обособената територия, включително община Дупница и общинското дружество „ВиК-Дупница“ ЕООД, но се отзоваха единствено представители на община Кюстендил.
Ясно и точно казано.Ясно и, че общините в Кюстендилско са бесни и недоволстват и тепърва ще скачат от новата цена на питейната вода. В Бобов дол поискаха извънредна сесия, в с.Мурсалево, община-Кочериново, обявиха на митинг пред кметството, че отказват да плащат сметките си за вода, която е и негодна за употреба, прилича на тиня.В Мурсалево сега плащат по 1,30 лв. за кубик. В Дупница, където в петък правиха предупредетилен протест, заплашват с блокиране на АМ „Струма“ – Общината иска да напусне „Кюстендилска вода“- вече трета година. Както и други общини, които искат същото. В Дупница, все пак до Нова година, ще са на 1,37 лева за кубика. След това и те са на 3,6 цола, както биха се изразили водопроводчиците.

Циганизация

Циганизация

dav


В Бобов дол пищят – роми от цяла България се регистрират адресно в Бобов дол и се установяват в миньорския град. На един адрес – 30 глави, алармира известният местен полотик и философ Валери Радлев. Схемата била ясна – тук апартаментите са на символични цени, можеш да купиш триастен за 10-12 хил. лева. Заедно с мебелите вътре. Тъкмо работа за брат, чедите. И те се възползват. А и стотици нелегално се настаняват, празни апартаменти, че и блокове празни по Бобов дол – много. Но нещата с циганизацията не са добри. Преди месец точно ром рецидивист преби, осакати и ограби 55-годишната Албена, причака я в пешеходната зона. Целият град настръхна. Ама – какво!
Но няма спасение. Ромите настъпват със спечелената битка в кревата. Раждат на поразия и пак на поразия. И се разселват където сварят. Всичко – закони, правила, инфраструктура е в тяхна полза. Социалните помощи и системи и пр. Горкият Бобов дол. Ама само там ли. В Кюстендил вече няма учиище, където да не помургавяват…

Под звездите

Под звездите
Кът, класна стая на открито, в която ще се прави обучение с деца, беше открита в парка „Хисарлъка“. Инициативата е на група общински съветници и граждани, които се включиха на живо в построяването на необходимото оборудване.Избрано е едно от нй-атрактивните и оживени места в парк „Хисарлъка“ – района при „Баба Яга“, колкото и къщичката да поражда и кофти асоциации. Ще могат да я ицползват малчуганите от детските градини и от началните класове, докато са на излет сред природата на чист въздух и прохлада, каза ъветникът инж.Огнян Атанасов.Инвентарът и пособията /бялата дъска/ ще се съхранавят и ще могат да се вземат от Информационния център наблизо.
Защо пък, нека има и такава стая. Въпросните съветници си падат по такива атракции и вид комуникация, на открито. Някога сковаха кътчета, където можеш да оставиш и съответно да вземеш книга за прочит по центъра на града. Като в САЩ – едва ли не. А това на Хисарлъка може и да стане още по-добре, ако /до изборите/ пуснат и атракционното влакче Пл.Велбъжд-Хисарлъка. Тогава ще ври от децица горе. Но и да се знае – първите кръжби станаха точно на това място.Срязаха и месинговия елен до алеята в близост до баба Яга – за Вторични. Крадците също действат на открито…

Ние сме Дупница

bty
bty
bty

Ние сме Дупница
Целият Общински съвет, работещи във ВиК, администратори, граждани излязоха на предупредителен протест срещу министерства, комисии и инстанции по решаване съдбата на общинското водно дружество, което реално е във фалит с около 2 млн. задължения. Проблемът е от 2016 г. – с наслагване, а от 2021 г. Общинският съвет има решение Дупница да напусне регионалната ВиК асоциация „Кюстендилска вода“. На това пречат КЕВР и МРРБ, обяви го и на протеста председателят на съвета Костадин Костадинов: „МРРБ отказва да даде мандат да излезем от Водната асоциация. И нашето първо искане е Дупница да получи разрешение от МРРБ и да излезе от Водната асоциация в Кюстендил, за да можем сами да провеждаме местни политики. Второто ни искане е свързано с КЕВР. КЕВР се оправдава с всевъзможни причини и не иска да разгледа ВиК плана на Дупница, което обрича ВиК плана на Дупница на фалит и този фалит е умишлен. И искаме оставката на Иван Иванов, председателят на КЕВР. Другото ни искане е оставката на министър Шишков. Но на него му остават някакви дни“. И кметът на Дупница инж. Методи Чимев е категоричен: „Оставете ни на мира. Оставете ни да излезем. Оставете ни да се справим сами“. ВиК в Дупница е във фалит, дружеството не може да осигури пари за заплати на работещите около 90 души и не разполага със средства по отстраняването на ежедневните аварии по ВиК мрежата, призна управителят инж. Красимира Иванова: „Наистина вече няма средства за материали, нито средства за горива. За заплатите не го коментираме, защото се знае, че хората от известно време са без заплати“.
Ей, такива неща се чуваха при Баришкадите, охранявни от палация, жандармерия и униформени на 1 м. разстояние до жп линията. „Ние сме Дупница“ на два-три пъти вмъкна във вдъхновеното си слово председателят на ОбС К.Костадинов. Нито дума как се стигна до тоя бардак, как съветниците веднъж така, веднаж – иначе. Искат си автономно ВиК, да си го командват, кръщават, манипулират и… Още при Панчо Панайотов кмет се въртеха ВиК интриги. После и при Атанас Янев. И така. Решават не решават. Важното е Кюстендил да е виновен за всичко. А Дупница да се отделя, да си е Дупница – във всичко. „Ние сме Дупница!“ Това казва всичко.

Спасовден, как дойде

Спасовден, как дойде

bty
bty
bty
bty
bty

Десетки от местните хора, гости от Дупница, Кюстендил, Перник, се събраха при параклиса „Свети Спас“ над селото. Наричат го и прокурорския параклис, след като е издигнат преди двадесетина години от прокурора Ивайло Василев. Съборът на Св.Спас се прави изцяло доброволно от местните хора, а главен организатор е известният музикант от селото Кирил Колчаков-Джилита. Свещеникът, който отслужи водосвета и освети приготвения курбан – Петър Очков, също е родом от Дяково. Прокурорът Ивайло Василев участва от-до в празника, посреща гости и приятели в този ден. Признава, че дяковци изцяло са помогнали за параклиса. Събирали са камъни по нивите – еднакви на цвят, кафяви, всичко правили доброволно. И се радва, че го има параклисът.
Дяковци не ся известни с някаква особена добродетелност. Но на Спасовден се изявяват. Няма ток на хълма, където се събират, нямаше и вода в дните, когато се готвеха. А резервоарът на ВиК е на 500-600 м. Жертвените овце докараха чак от Качериновско. Музиката дължат на Джилито /тъпан/ и приятел акордеонист, командирован  от Мламолово. Певица – небезизвестната Паунка /Бобов дол/ . Майстор готвач пък беше Виолета от Големо село, сватя на Джилито. Всичко е на принципа – „как дойде“. И затова е хубаво. Амин!

Мощната просвета

Мощната просвета

bty


Над час продължи шоуто, посветено на 24-майския празник на централнrя пл. Велбъжд, а кулминацията беше дефилирането на дечица, които пуснаха в небето балони със завързани всяка от буквите на азбуката ни. На буквата „Н“ нещо не и се летеше и са заклещи на калел над площата и така и остана да символизира нещо. Площадът се огласи от овации при балоните и химна на братята Кирил и Методий. В празничното шествие се включиха възпитаниците и преподавателите на 5 ОДЗ-та, 6 основни училища, 10 гимназии от града, представители на 40-те читалища в общината, на културните институти и звена. Повечето от тях имат в актива си нацианилни и международни принания и призове. Бяха наградени педагози и директори с обобено високи резултати в учебния процес. Към участваниците в шествието и кюстендилци се обърна кметът Петър Паунов. Той извади вад всичко трите „Б“ – Бог, България, Букви, което било равон на любов. Някои подмятаха и още две „Б“-та, да бивш наш премиер…
Но става дума за просветата. Мощната просвета, която издефилира по площада. Личи си намаляването на учениците,леко случайния учителски състав, помургяването по редиците на родните училища. С изключние на една ПМГ – може би. В ново амплоа като преподаватели и организатори по училищата са вече бившият кмет на кв.Изток Стефан Лазаров, бившият експерт по ромскиет въпроси – Б.Ковачев, само Яо още не е приел сериозна просветна позиция и казус. Сред учителските специалистите са Георги Петров-Стареца /футбол/, Димитър Соколов /футбол/ и др. От страна на читалището „Братство“ мощно байряк радвяваше неотразимия Милен Цветков – Миленчо. На добър час, момчета!

Провирало

Провирало
Доброволци се погрижиха за гроба на Св .Иван Рилски над Рилсикя манастир, казаха миряни, посетили святото място. Реставрирани са стенописите по храма и при саркофага на светеца, укрепени са и подходите и при самото „Провирало“ – отвора при скалите, за които има поверие, че който се провре и излезе отгоре, е праведен. Инициативата дошла от мирянин от Пловдив, който посетил гроба на светеца и минал през така нар. „Провирало“. И започнал доброволно да подобрява пътеките, каменните постели, както и при самия отсек в скалите. Всичко ставало с разрешението и одобрението на игумена на Рилския манастир Адрианополския епископ Евлогий. Художници реставратори освежили стенописите в храма „Гробът на Св.Иван Рилски“, на около 5-6 километра над Светата обител, се посещава много от миряни и туристи. Вече всичко там е почистено, окосено, укрeпеноq освежено.Дай, Боже – и така трябва.
А през Провиралото всички трябва да минат.Като се почне от главния прокурор и лидера на ГЕРБ. Ще им е трудно на двамата. Виж, на академик Николай Денков, и особено на Мария Габриел – никак!

Манипулация

Манипулация

bty

Група кюстендилци отново излязоха на граждански протест на пл. Велбъжд в Кюстендил с искане държавниците и политиците да питат народа – за всичко важно, да бъде либерализиран законът за референдумите. И пр. Има си хас – те се обявиха отново и България да остане напълно неутрална и да не бъде въвличана във военни конфликти. Сякаш войната е близо, някъде при Ябъково, не по Бахмут и из Украйна. Милена Миланова, една от организаторите каза най-първо, че протестът не е политически, а граждански. Пък, облечен в нови дрехи, отпред застана Валери Стоилов, дясната ръка на Коцето .Копейкин от Възраждане за региона. А останалите – все червени – от три поколения червенюги!
50 години с такива водехме борбата за мир, и те – бившите номенклатурчици, си поминуваха добре. Цял комитет за мир имаше, национален. Оглавяваше го Георги Димитров- Гошкин.Па влязоха в Афганистан, по Ангола, дори и към Португалия посягаха през 1974-а. Миротворците. Които сега искат неутралитет. В полза на Русия – естествено. Какви хора са тия на пл.Велбъжд, бе. Макар и петнадесетина да бяха. Нямат ли си работа. По градините и тревите избуяли. Да косят. Да стягат черешобера. А ако не им се прави това – до заминават за Русия, наемници – при Пригожин. Да пазят мира и неутралитета.С оръжие в ръка..Гадните им манипулации!!

Модерности в Радловци

Модерности в Радловци
Завършва изграждането на сепарираща и компостираща инсталация за преработка на отпадъци за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Обектът е край близкото с.Радловци, където жителите организираха протести срещу нерегламентираното сметище, където се кара боклука на града. Първоначалната стойност на заложените дейности беше 9,5 мил. по Оперативна програма “ Околна среда 2014 – 2020г „Поради инфлацията обаче инсталаицията е оскъпена с около 2 мил. лева – на 11,5 мил. лева. И още не се знае коя година и кой месец ще бъде пусната. Капацитетът на двете съоръжения е около 15 хиляди тона битови отпадъци годишно, от които 12 хиляди тона се преработват в 11 фракции, а към 3 хиляди тона ще бъдат превозени до депото край дупнишкото с. Джерман, чието изграждане обаче се бави към този момент 10 години.Новите инсталации ще решат сериозните проблеми с преработването и депонирането на битовия отпадък за трите общини, които – заедно с общините Бобов дол, Сапарева баня и Дупница, са в сдружението „Рила еко“. Росица Плачкова, зам.-кмет на Кюстендил орида кобко е модерна, надеждна и съвършена инсталацията. И как едва ли не ще Кюстендил ще цъфне и забогатее от боклука.
А в Радловци, столицата на боклука, ще чакат да им решат проблема с питейната вода и усвояване на нов водоизточник. Без да е ясно кога това и дали изобщо, ще стане. В най-стоическото село в България. Което издържа на стотици тонове стар и пресен боклук, каран от 40-тонни камиони и с прахоляци, на стотици подивели и реизброими бездомни кучета и близкия приют за четириноги. Радловци!