Ден: 14.05.2023

Доцентура

Доцентура
В кюстендилското с. Горна Гращица оформиха и откриха музейна сбирка „Традиции и съвременност“ в местното читалище „Светило 1931“. Експозицията ще остане за постоянно в читалището. Повечето от местните хора дарили уникални домашни вещи, предмети, тъкани, а сбирката е аранжирала етнографът и преподавател доц. Екатерина Керемидарска, която е и председател на читалището. Подготовката по отриването на музейната сбирка в Горна Гращица е продължила няколко месеца. Жителите активно съдействали в набирането на експонатите, сред които и копринена сватбена рокля от 1948 година, уникални костюми от 19 век, стари сечива, софри, домакински уреди – всичко е запазено и съхранено от местните хора. „Това са им скъпи вещи от техните прародители, имам предвид тъкани, съдове, колела – от бита, от дърводелството. Те са го дарили и тази експозиция ще си стои. И черги, и килими, всичко е подредено етнографски, под нейното зорко око, защото тя не може да допусне нещо, които не е автентично да се сложи и което не си кореспондира с дадения елемент, който е пресъздала“. Това отбеляза за срибката Дима Укалска, шеф на отдел „Култура“ при Общината в Кюстендил – една от първите видяла укинатите на Горна Гращица.
Дай, Боже – във всяко село. А на Керемидарска това със сигурност е истинската и доцентура.Извън дипломите й. Защото… „никой не е пророк в собственото си сило“!