Ден: 09.08.2023

И златото влиза в кампания

И златото влиза в кампания
Стартира подписка против издадено разрешение за търсене, проучване и добив на злато в Кюстендилско, обяви кметът на Общината Петър Паунов. Преди месеци МС издаде за втори път разрешение на канадска фирма да проучва злато край село Злогош, на територията на три общини – Кюстендил, Трекляно и Земен, което предизвика реакции сред екоактивисти и неправителствени организации в Кюстендилско и Треклянско, както и в Босилеградско, Сърбия. Разрешително за проучване за злато в Кюстендилско на канадска фирма с регистрация в Пловдив веднаж беше спирано през 2018 год. след протести в Кюстендил, в Треклянско, в Босилеградско – оттатък границата в Сърбия. Опасенията са, че това ще доведе до непоправими екощети за района, ще замърси водите, които се използват и за пиене и битово потребление. През март т.г. Общинският съвет в Кюстендил гласува протестна декларация по проблема .Оказва се, че процедурата не е спряна, становището на Общината не е взето предвид. Затова стартира нова подписка, обясни градоначалникът Паунов.
Сега – дали някога ще се копае злато край Злогош, по-вероятно – никога. Още повече, че в регистрите фирмата, получила разрешение, е дерегистрирана с дата 19 юли 2023 год. Тогава – какво!Ами – нищо! Кюстендилци взеха да коментират, че през пролетта на т.г. и съветникът инж.Огнян Атанасов, който не крие амбициите си да се кандидатира за градоначалник, заигра със златото .Дори ходи на протеста в Босилеград. И по медиите даваше неуморно изявления. Паунов тогава беше сдържан.Но ето, че сега и той… В кампания сме.