Ден: 29.08.2023

По тиха Струма

По тиха Струма
Нивото на Струма в участъка Кюстендил-Невестино-Бобошево, около 30 километра, е спаднало драстично – на места по реката са се образували пясъчни острови, казаха въдичари. И сешегуват – „При Коняво можаш да минеш по обувки и няма и да се намокриш…“ Ако и септември се окаже сух, риболовът по реката може да бъде и забранен, опасяват се от местната гилдия, която набровала около 5 хиляди запалени по такъмите. Нивото на реката се замерва редовно при Бобошево. Там фиксирали 68-69-70 но не сантиметри, а воден обем, който с равнявал на 4,5 куб.м, само теоролозите си знаят какво означава. Въдичарите са притеснени и, че при ниското ниво на водата може да започне бракониерски улов на риба или риболовът да бъде забранен изобщо. Май е по-добре да има забрана. Да ходят по платените водоеми /язовири/ да замятат.
Струма рядко е била толкова малка и тиха. То се вижда. И няма нужда някой да обяснява по селата по поречието й какво е глобално затопляне, климатични аномалии и пр. „Щом не можеш да загребеш вода в шепи очите да си омиеш, ясна е работата. Суша. Та то Тунджа била пресъхнала, безводие си е“, подмятат по Невестинско. Абе, нали ги има Басейнова дирекция, Напоителни системи, Агенция по рибарство и аквакултури, общините. Да радпоредат да се пусне язовирска вода, не може реката да е помежду камъните. И най-накрая – да го построят тоя азовир „Кюстендил“, почнат е в една от най-вододайните зони покрай Новоселска река. Тогава няма да има река под минимума, едва да крета. За радост на бракониерите. Ама то, язовирите /построените, де!/ са дадени на мутри и мафиоти, на сенчести хора. Които и капка не пускат на друг. Ега, ти и държавата, ще си кажат отново нашенци.И толкос.