Ден: 05.09.2023

Великанът Трекляно

Великанът Трекляно
Най-малката община в България – Трекляно, прие рекорден бюджет от близо 5 мил. лева с нулево еврофинансиране, каза кметът Радко Петрунов. Прави впечатление, че за поддръжка и ремонт на пътища до 19 села с общо население около 350 жители са заделени 1, 7 мил. лева.Ремонти се правят всяко лято – заради линейките, пожарните, спедиториските адреси и пр. Приходите от държавни дейности са в размер на 2 111 081 лева, а общата субсидия за държавни дейности – 1 530 412 лева. Преходният остатък е 580 669 лева. При разходите най-много средства се отделят за общинска администрация, образование, култура, отбрана и сигурност. Следват социалните грижи, икономическите дейности и здравеопазването. В капиталовите разходи е заложено ремонт на здравната служба,на пътищата до селата Уши и Добри дол, на водопроводи в селата Киселица и Трекляно, както и .основен ремонт на мост в село Косово. За субсидия на читалищата са заделени 83 000 лева. На този етап ръководството на общината не предвижда да реализира европейски проекти, каза кметът Радко Петрунов. Май и нямат нежда – колко общини в България умират за някой и друг милион в евра.
Великан си е Трекляно. С население 1/5 от това на с.Слокощица до Кюстендил например .А, а вижте – има си бюджет, капиталови разходи, приоритети и т.н. Едно нещо е време да предприеме Общината – да създаде бежански център, както е в Босилеград, оттатък границата. Тогава и ще има субсидия за мигранти, някои може и да се заселят тук. Още един вид дейност. Персонал, охрана, счетоводство, по-висок оборот в магазина. А, сега – бежанците вършеят ден и нощ тук, местните ги зърват постоянно, и толкова. Има един започнат преди десетилетия недокаран доникъде жилищен блок в Трекляно. Става, направо се „е утапал“, за бежански център. Време е.