Ден: 21.11.2023

Лек инфантилизъм

Лек инфантилизъм
Новосформираният Общински съвет на Кюстендил е затрупан с работа. Много докладни записки са се натрупали за разглеждане, казал пред журналисти председателят на местния минипарламент Димитър Велинов.Предходното управление на Община Кюстендил не се съгласи с нашето предложение, а именно да се направи още една сесия през месец октомври. Това доведе до там, че нашите съграждани и институциите, имащи входирани заявления, са се забавили. Това ще бъде целта на Общински съвет – Кюстендил, всички забавени докладни записки, да се разгледат, да се приемат решения по тях“, пояснява Велинов. Знае се съставъг на деветте постоянни комисии:
ПК по бюджет, местни данъци и такси – в състав от 9 общински съветници с председател Бойко Любомиров Клечков, Зам.-председател: Румен Любенов Златковски.
ПК по стопански дейности, общинска собственост и приватизация – в състав 9 общински съветници с председател: Валери Миланов Йовев и зам.-председател: Румен Любенов Златковски.
ПК по ЗУТ, инфраструктура, екология и природни ресурси – в състав от 9 общински съветници-председател: Илиян Витков Фусков и зам.-председател: Йордан Каменов Тодоров.
ПК по образование, култура и духовно развитие – в състав от 9 общински съветници- председател: Габриела Руменова Стоянова и зам.-председател: Евгени Симеонов Серафимов.
ПК по здравеопазване, социални дейности и жилищна политика – в състав от 9 общински съветници с Председател: Лилия Георгиева Чингарска – Димитрова и зам.-председател: Джоана Василева Янчева.
ПК по международно сътрудничество, регионално развитие и проблеми на малките населени места – в състав от 9 общински съветници, председател: Милен Атанасов Георгиев и зам.-председател: Иван Манолов Андонов.
ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – в състав от 7 общински съветници-председател: Кирил Йорданов Станчев-зам.-председател: Любомир Венцеславов Терзийски.
ПК по обществен ред, безопасност на движението и гражданска защита – в състав от 7 общински съветници-председател: Мира – Йоанна Миркова Атанасова и зам.-председател: Владислав Димитров Харалампиев. /тя не става ил по за еждународноот сътрудниество отколкото Гражданска защита, където много по-сполучвило би се изявявал един Иван Иванов-Ванюшата напримир /
Изявление записа и кметът Огнян Атанасов.Той направил кпредложение изказванията и питанията от страна на граждани да бъдат в началото на заседанията на Общински съвет, вместо в края, както беше досега. Той уточни, че идеята е продиктувана от предложения на граждани, стана ясно след провелата се днес сесия на Общински съвет – Кюстендил.
Какво друго, ако не – лек инфантилизъм. Засега само лек…