Ден: 06.03.2024

Дали в тоя век

Дали в тоя век
Обсъждане за въздействието на околната среда /ОВОС/ по проект за модернизация на жп линията Радомир-Гюешево-Границата със Северна Македония е насрочен за 28.03.2024 г. 11:00 часа в Заседателната зала на Община Кюстендил., Възложител на проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура“.Безвъзмездното съфинансиране на проекта – от Кохезионен фонд: 19 266 584,87 лв. Самото изграждане – поне 0,5 милиарда лева… Железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Македония е с обща дължина 139 км. Проектната скорост варира от 70 до 100 км/ч, с някои ограничения от 40 до 75 км/ч. В участъка има 12 моста с обща дължина 251 м и 6 прелеза. Управлението на движението се осъществява посредством полуавтоматична блокировка без проходни сигнали между гарите. Участъкът Радомир – Гюешево е с обща дължина 87.97 км., еднопътна, неелектрифицирана жп линия с междурелсие 1 435 mm. Линията е разделена на два участъка.Жп участък Радомир – Кюстендил има 4 междинни гари, 8 спирки, 12 моста с обща дължина 371 м, 9 тунела с обща дължина 1 927 м и 12 прелеза с дървено покритие. Проектната скорост варира от 75 до 90 км/ч; Жп участък Кюстендил – Гюешево има 9 спирки, 7 моста с дължина 197 м, 8 тунела с обща дължина 950 м и 12 прелеза с дървено покритие. Проектната скорост е 65 км/ч. От гара Гюешево до границата с Република Македония няма изградена връзка. В миналото е взето решение връзката да бъде между Гюешево и Крива Паланка (Р. Македония), като за тази цел трябва да бъде изграден граничен тунел с обща дължина 2 368,00 м, от които 1 194,70 м са на територията на България. Строителството на тунела от българска страна е започнало през 1941 г. Напълно завършени са 550 м. След 1943 г. строителството на тунела e преустановено, като облицованата част е била отделена с тухлена стена от прокопаните галерии и дълго време е използвана за складово помещение. Това по техническата част.
И започват ядове. Кметове на села в Кюстендилско коментират, че вече са направени съответните геодезически проучвания по трасето. Работено е с месеци – замервания, сондажи е пр. Най-сериозен проблем според тях е отчуждаването на имотите и тук ще има голям спеч. Линията минава през плодородни земи и овощни масиви. Овощар от с.Соволяно например губи 80-декарова разкошна черешова градина. Реве му се на човека. Нека са успокои. Тая модернизация я стане в тоя век, я не. Освен, ако американците не решат да прокарат коридора до Косово /Западните Балкани/. Заради всичко, което се случва по Източна Европа.Ама – знае ли се!