Ден: 03.04.2024

Под погледа на св.Иван Рилски

Под погледа на св.Иван Рилски
Община-Рила подготви и внесе проект за монтиране на енергийно ефективно модерно осветление в населените места, но без Рилския манастир заради особения статут на Светата обител – не се води в регулацията, каза кметът Георги Кабзималски. Проектът е по Националния план за възстановяване и устойчивост и е за малко под 500 хил. лева. Ще бъдат подменени лампите по уличното осветление, парковото осветление, кабели, таблата по някои от стълбовете в селата Падала, Пастра, Смочево, както и в самия град. Ще се изгради централизирана система за управление на осветлението, соларна инсталация в определени участъци и др. За съжаление не може да се прави подмяна в Рилския манастир заради статута на Светата обител. „Отворете кадастъра – достъпен е, и по смартфона става. И тям ще прометеш за Рилския манастир – „горски фонд“, „иглолистна гора“. Е кой европейски проект ще бъде финансиран за иглолистна гора“ казва кметът на Общината Георги Кабзималски.
От години се знае, че игуменът и управата в Рила не се имат. „Една крушка не можеш да завъртиш при Светата обител. Трябва да го питаш игумена за всичко, и за най-дребното“, отбелязват рилчани. Затова и много неща не вървят по Рила, Рилското корито, Рилска обител като инфраструктура, модерни технологии и пр. Още и интернет няма в района. Само монасите имат локална мрежа, за тях си .За туристите – да се оправят. То и Мария Габриел обеща преди 5 години интернет покритие, преди евровота 2019-а. Ама само обеща…