Ден: 09.04.2024

Злоба по Бобошево

Злоба по Бобошево
Изборът на кмета на Бобошево Стефан Тачев стига до Върховен административен съд, след като БСП обжалва решението на Административнrя съд в Кюстендил, който потвърди решение на Общинската избирателна комисия, оставила без уважение жалбата на конкурента на Тачев на балотажа през ноември м.г. Крум Маринов. Двамата са в постоянен спор и вражда, още при предишния мандат, когато Тачев беше председател на Общинския съвет, а Маринов – кмет. Не си проговориха, разминавали се по коридорите. Нещата стигнаха и до пракуратурата. Една година Общината беше без бюджет…. В жалбата по избора на Тачев за кмет на Бобошево, подадена от опонента му Крум Маринов и от БСП се сочеше, че той не се отписал и е съдружник или в управителния орган на 4 дружества. Тачев има сладкарски бизнес в града. От събраните по делото доказателства се установява, че в изпълнение на задължението си по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА Тачев е предприел действия по заличаването си като управител на „Старите майстори 1992” ЕООД и „Стита” ООД, и като съдружник в последното. Той е положил клетва на 09.11.2023 г. Едномесечният срок по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА е изтекъл на 11.12.2023 г. (понеделник, присъствен ден). На 23.11.2023 г. Тачев е подал заявление по описа на Търговския регистър при Агенцията по вписванията да бъде заличен като управител на „Старите майстори 1992” ЕООД, като заличаването е вписано на 29.11.2023 г. , пише в съдебното решение. За предприетите действия е уведомил писмено в едномесечния срок ОИК – Бобошево. Освен, че потвърждава избора му за кмет, съдът постанови, че следва да се присъдят направените от него разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лева. Същите следва да се заплатят от Българска социалистическа партия.
Нещата изглеждат решени. Няма нарушение. Дали от лична или партийна злоба обаче това решение е обжалвано – от БСП, каза председателят на ОИК-Бобошево Веска Михалчева. Сега ще се чака решеинето на ВАС – след месеци. И то вероятно ще е в полза на Тачев. И защо е всичко. В малкия град, където всичик си знаят всичко един за друг. Впрочем вееч вървят коментари, че Тачев е далеч по-добър избор за кмет за бобошевци. Последния мандат Маринов управлявал Общината от заведение в бензиностанцията наблизо… Сега жали. Да жали себе си.