Ден: 19.05.2024

Кауза пердута

Кауза пердута
Над 100 чувала с отпадъци са събрани при акцията по почистването на река Драговищица, организирана през уикенда от сдружението „Балканка“ и Общината в Кюстендил. Реката е замърсена и откъм Сърбия. Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който се включи лично в почистването, каза з, че ще изпрати второ писмо до екоминистерството за мониторинг за чистотата на водата, след като в Сърбия има бизнес намерение за откриване на нови мощности за добив на олово и цинк. Еколози казаха, че два пъти в годината от река Драговищица трябва да се вземат проби за чистотата на реката при Олтоманци до границата със Сърбия и всеки месец – при моста до с. Горановци. Досега няма официално подавана информация за чистотата на реката. .
Реката извира в Сръбско и е в защитената зона „Натура-2000“, при почистването не може да се използва техника, козаха еколози. Така и тук отбелязаха Световния ден на мигриращите риби – кампания, която обединява акции в защита на реките в цял свят. В седмицата на всяка кампания се организират повече от 1000 инициативи по реките на шест континента. Река Драговищица е в режим „Хвани и пусни“ и подържа популацията на една от най-известните и красиви мигриращи риби- балканската(македонската) пъстърва. Тя е уникална и с дървесните видове, от двете и страни дърветата дса разположени и наклонени като лонгоз. Предпочитан обект е и за въдичарите и за прородолюбители.
Такова чистене като тоя уикенд не дава резултат. След седмица-две – пак същото. И сръбски отпадък, личи си по латиницата на опаковките и шишетата, хвърляни на киелометри оттатък границата. И кметът инж.Атанасов с неговиет писма до Еминистреството. Ще спре мините по Босилеградско. И чистенето от боклука и чистенето от вредин и тежки метали – е кауза пердута.