Аман от „сини зони“

kn takssa

524_2445524_2443Въвеждане на синя зона с общо 115 места в централната градска част на Кюстендил ще обсъждат и със сигурност ще утвърдят на предстоящата сесия на 28 юли т.г. общинските съветници, каза шефът на минипарламента Михаела Крумова. Зоната ще е в сила за делничните дни в часовете от 8 до 18 ч. и ще се отнася за МПС с тегло до 2,5 тона и микробуси до 12 места. На 10 паркинга – в допълнение към досегашните, щe се плаща по 1 лев на час престой, както е от 2008 год. Почасовото заплащане за паркиране ще е и при ХГ „Владимир Димитров- Майстора“, при Чифте баня, при Пощата в посока бившите каси на БТК, при Поликлиниката, аптека „Захариева“, на гърба на централния храм „Св.Богородица“ и др. На практика „синята зона“ ще актуализира досегашната схема за платено кратковременно паркиране, в която са включени 3 паркинга с общо 135 места /без тези за хора с увреждания и инвалиди/.  Увеличеният брой автомобили, нарастващата интензивност на движението в централната градска част – главно с коли на служители, които ги ползват, за да ходят на работа, е мотивът на общинската администрация по оформянето на „синя зона“, пише във внесената вече докладна.

Êí - Êìåòúò íà Êþñòåíäèë îòðè ì.ã. åäèíñòâåíàòà 3,1-êèëîìåòðîâàòà âåëîàëåÿ ïîêðàé ðåêà Áàâíùèöà â ãðàäà. "Îò ïåíñèîíåðè, ìàéêè ñ êîëè÷êè è êó÷óòà ìîæå äà ñå âèäè è íÿêîé âåëîñèïåäèñò ïî íåÿ", øåãóâàò ñå êþñòåíäèëöè. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ.

Аман! Не, че не беше време – то и Сапарева баня изпревари окръжния град с въвеждането на синята мярка. Но следват милион и един въпроси около тоя процедура. Кои са пощадените и защо – чиновниците на общината – те паркират отзад, между сградата на кметството и покритата със смъртен саван /маскировъчна мрежа/ хотел Пауталия. Те защо няма да плащат. Хора, които не работят в общината се ширят на служебния паркинг – кой ги пуска, има и бариера, която се вдига само за някои. Или областните чиновници, които намират къде да си заврат колите по площадката зад миньорския дом. Данъчните пък са си оградили площадка отзад – и те. При съда май няма да има синя зона. При банките – също не се предвижда. Поповете от храма „Св. Богородица“ и от архиерейското – те карат през калдъръма и си паркират на сянка возилата – /отец Венци Шияков го прави всяка сутрин – в празник и делник. На ул. „Полк. Стефан Миланов“ по цял ден маневрира хотелджия самозванец и „пришълец“ нашенец от Австралия. Това е на пъпа на града – по 200 пъти на ден – напред-назад, без никаква цел и посока, Ей така. За тях ще има ли синя зона. Нищо не се казва за облекчения – за тези, чиито офиси са съвсем в центъра, какво да правят. Ще има ли годишна такса, която за Мадрид /така твърдят гурбетчии по Иберийския полуостров/ е 70 евро за година. В Кюстендил трябва да е 10 евро за година. Макар нещата  да са несъпоставими.

валяк[1]

Юг News

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *