Сиромашия
Бюлетинът на сънародниците ни в Босилеград, излизал повече от 20 години, се чете само онлайн – поради финансови проблеми и навъзможност да се отпечата на хартия заради кризата, каза шефът на културноинформационния център там Иван Николов. Финансирането на изданиоето е от Външно министрество на България, м.г. – 5 хил. евро осигури Министреството на културата на Сърбия, а и от спонсори. Бюлетинът „Босилеград“ излиза от 1998 година, с тираж 800 броя, а разходите за един екземпляр са по около 1 евро. По план излизаха 6 книжки през годината, но сега спря поради липса на средства и заради епидемията от КОВИД-19. Продажната цена на изданието е 100 динара за книжка, около 80 евроцента, но издателите не разчитат на ръчната продажба.
Шефът на културноинформационния център в Босилеград Иван Николов вдига ръце. няма пари, не може да прави предпечатна подготовка в Босилеград, а в Кюстендил не може да се ходи поради режима през ГКПП, пък и всичко на хартия е доста скъпо. И няма възвращаемост – така да кажем. Кой купува хартиени издания. Затова – онлайн, пък каквото стане. Самият Иван Николов и поетът от с.Белут Радко Стоянчов работеха безкористно, за да го има бюлетинът. Вече няма как. Радко е в пенсия, Иван е човек за всичко. Опитал е всичско – вече 30-на години борба. Ето го резурлтатът. Един бюлетин не могат да правят. Е, не може повече. Сиромашия.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.